Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Stapedotomi Sonrası Geç Dönem İşitme Sonuçları: Cerrahi Uygulanan Ve Uygulanmayan Kulaklar Ve Presbiakuzili Kontrol...
 

Stapedotomi Sonrası Geç Dönem İşitme Sonuçları: Cerrahi Uygulanan Ve Uygulanmayan Kulaklar Ve Presbiakuzili Kontrol...

Ceryan K., Kırkım G., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K.

Amaç: Küçük pencere tekniği ile tek kulağı ameliyat edilen otosklerozlu hastaların cerrahi uygulanan ve uygulanmayan kulaklarının ve presbiakuzili kontrol grubunun işitme eşikleri uzun süreli izlem sonrası karşılaştırıldı Hastalar ve Yöntemler: Bilateral klinik otosklerozlu, tek kulağı ameliyat edilen 24 hastada ameliyat sonrası erken ve geç (ort. 5.4 yıl) dönemde odyometrik incelemeler ile iki kulaktaki eşik değişiklikleri karşılaştırıldı. Ayrıca, her iki kulakta zaman içinde gelişen yüksek frekans (2-4 kHz) kemik yolu kayıpları; benzer yaş grubunda ve izlemi olan, 13 presbiakuzili kontrol hastanın 26 kulağı ile karşılaştırıldı. Bulgular: Konuşma frekanslarındaki (0.5-2 kHz) kemik ve hava yolu kayıpları ameliyat edilen kulaklarda sırasıyla ortalama 0.51 dB/yıl ve 0.84 dB/yıl, cerrahi uygulanmayan kulakiarda ise 0.64 dB/yıl ve 1.70 dB/yıl bulundu. Eşik bozulmaları açısından iki kulak arasında kemik yolunda hiçbir frekansta anlamlı farklılık saptanmadı; hava yolunda ise yalnız 0.5 kHz'de ameliyat geçiren kulak lehine daha az kayıp saptandı (p=0.0188). Her iki kulağın presbiakuzili grup ile kemik yolu açısından karşılaştırılmasında, 2 ve 4 kHz'de işitme kaybı yönünden anlamlı bir farklılık görülmedi. Sonuç: Stapedotominin, hava yolu iletiminde belirgin kazanç sağladığı, ancak hastalığın doğal gidişinde değişiklik yapmadığı ve her iki kulakla kemik yolunda saptanan bozulmaların kontrol grubu ortalamasından farklı olmadığı saptandı.

Long-Term Hearing Results Af Ter Stapedotomy: A Comparison Between Operated, Non-Operated Ears And Control Subjects...

Ceryan K., Kırkım G., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K.

Objectives: We compared long-term hearing thresholds of both ears of patients with otoselerosis, undargoing unilateral surgery with the smail fenestra technique and those of the control group with presbyacusis. Patients and Methods: Audiometry was performed in both ears of unilaterally operated patients with bilateral elinical otoselerosis in the earlyand Iate (mean 5.4 years) postoperative period and changes in thresholds were compared. High frequency bone conduction losses (2-4 kHz) were then compared with 26 ears of 13 patients with presbyacusis, having a similar age distribution and follow-up. Results: In the speech frequencies (0.5-2 kHz) maan deteriorations in bone and air conduction were 0.51 dB/year and 0.84 dB/year in operated ears, and 0.64 dB/year and 1.70 dB/year in non-operated ears, respectively. No statistically significant differences were noted in bone conduction thresholds between operated and non-operated ears, while deteriorations in air conduction were significantly different only for 0.5 kHz in favor of the operated ears (p=0.0188). Comparison of both ears with contrals showed no significant differences in bone conduction frequencies at 2-4 kHz. Conclusion: Although stapedotomy improves the air conduction threshold, it does not alter the natural course of the iliness. Deteriorations in bone conduction of operated and non-operated ears do not differ from that of controls.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:114-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale