Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Fonksiyonel-Kozmetik Nazal Cerrahide Histoakril
 

Fonksiyonel-Kozmetik Nazal Cerrahide Histoakril

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kızılay A.

Amaç: Fonksiyonel-kozmetik nazal cerrahide kartilaj ve kemik greftlerin sütürler yardımıyla veya subkutan cepler açılarak istenilen yere sabitleştirilmesinde teknik zorluklar vardır. Bu çalışmada siyanoakrilat doku yapıştırıcılarının bu konuda alternatif bir çözüm olabileceği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde yapılan 117 eksternal rino/septorinoplasti ameliyatının 31 'inde histoakril doku yapıştırıcısı kullanıldı. Olgular 3-29 ay süreyle takip edildi. Bulgular: Bir olguda nazion bölgesinde reküren ödem ve hafif bir hassasiyet, bir olguda da sağ üst lateral kartilaj üzerinde bir kez meydana gelen hafif ödem gözlendi. Diğer olgularda patolojik bulgu saptanmadı. Sonuç: Fonksiyonel-kozmetik nazal cerrahide vasküler yumuşak dokulardan uzak uygulanması şartıyla, histoakrilin cilt altında kullanımı güvenlidir.

Use Of Histoacryl İn Functional-Cosmetic Nasal Surgery

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kızılay A.

Objectives: There are technical difficulties in the fixation of cartilage and bone grafts by means of sutures or placement into the subcutaneous pockets in functional-cosmetic nasal surgery. We investigated whether cyanoacrylate tissue adhesives can be an alternative solution in this respect. Patients and Methods: Histoacryl was used subcutaneously in 31 of 117 patients undergoing external rhino/septorhinoplasty. Patients were followed for a duration ranging between 3 and 29 months. Results: No histoacryl-associated complications occurred except for two patients who developed recurrent edema and mild tenderness in the nasion, and mild edema, respectively. Conclusion: Subcutaneous use of histoacryl in functional-cosmetic surgery is safe, provided that its application is remote enough from the vascular soft tissues

KBB İhtisas Dergisi 7-1 9

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale