Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Farenjeal Nörektomi Yapılan Ve Yapılmayan Total Larenjektomili Hastalarda Farengoözofajeal Segment...
 

Farenjeal Nörektomi Yapılan Ve Yapılmayan Total Larenjektomili Hastalarda Farengoözofajeal Segment...

Köybaşıoğlu A., İleri F., İnal E., Uslu S., Öz Ö., Doğan İ., Ünal S.

Amaç: Farenjeal pleksus nörektomisinin farengoözofajeal segment basınçları üzerine etkisi ve total larenjektomi ile aynı seansta farenjeal nörektomi yapılan ve yapılmayan hastaların postaperatil erken dönemde farengoözofajeal segment basınçları arasında fark olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larenks kanseri tanısı ile total larenjektomi yapılan 35 hastanın (34 erkek, 1 kadın) 18'ine beraberinde farenjeal nörektomi yapıldı, 17 hastaya yapılmadı. Bütün hastalarda postaperalif 10. günde dört kanaldan basınç ölçebilen kateter ile manometrik inceleme yapıldı ve iki hasta grubunun farengoözofajeal segment basınçları karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama farengoözofajeal segment basıncı, farenjeal nörektomi yapılmayan grupta 16.27±6.71 mmHg, farenjeal nörektomi grubunda 12.37±6.26 mmHg bulundu (p>0.05). Farengoözofajeal segment basıncı, farenjeal nörektomi yapılmayan grupta yedi hastada (%41.2), farenjeal nörektomi grubunda ise sadece bir hastada (%5.5) 20 mmHg üzerinde bulundu (p<0.05). Sonuç: Total larenjektominin bir parçası olarak rahatlıkla uygulanabilen farenjeal nörektomi ile farengoözofajeal segment basınçları güvenilir bir şekilde düşürülmekle ve ses restorasyonunda başarısızlığın en büyük nedeni olan farengoözofajeal spazm engellenmektedir.

Comparison Of Pharyngoesophageal Segment Pressures İn Patients Undergoing Totallaryngectomy With Or Without...

Köybaşıoğlu A., İleri F., İnal E., Uslu S., Öz Ö., Doğan İ., Ünal S.

Objectives: We investigated the effeel of pharyngeal plexus neurectomy on pharyngoesophageal segment pressure and whether there was difference between pharyngoesophageal segment pressures in the early posteperaliye period of total laryngectomy with or without pharyngeal neurectomy. Patients and Methods: Thirty-five patients with laryngeal cancer underwent totallaryngectomy with (n=18) or without (n= 17) pharyngeal neurectomy. In all patients manometric evaluations were carried out with 4-channel pressure catheters on the 10th postaperaliye dayand pharyngoesophageal segment pressures were compared. Results: Mean pharyngoesophageal segment pressuras were 12.37±6.26 mmHg and 16.27±6.71 mmHg in patients with or without pharyngeal neurectomy, respectively (p>0.05). One patient (5.5%) with pharyngeal neurectomy and seven patients (41.2%) without pharyngeal neurectomy exhibited pharyngoesophageal segment pressures above 20 mmHg (p<0.05). Conclusian: Pharyngoesophageal segment pressure can safely be lowered by pharyngeal neurectomy easily performed as a part of total laryngectomy, and pharyngoesophageal spasm, which is the most important cause of failure in voice restoration, can be avoided.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:134-139

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale