Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » İkinci Brankial Yarık Anomalileri
 

İkinci Brankial Yarık Anomalileri

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Keleş E., Özer N., Türkkahraman S.

Amaç: Kliniğimizde tedavi gören ikinci brankial yarık anomalili olgular değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: ikinci brankial yarık anomalili altı olgu (4 erkek, 2 kadın; ort. yaş 27; dağılım 473) cins, yaş, semptom, semptom süresi, yerleşim yeri, tanı yöntemleri, tedavi prensipleri, preoperatif tanı, histopatolojik tanı, hastanede kalış süresi ve nüks açısından değerlendirildi. Olguların ikisinde ikinci brankial yarık fistülü, dördünde ikinci brankial yarık kisti saptandı. Bulgular: Tüm olgularımızda patoloji ilginç olarak boynun sağ tarafındaydı. Olguların tümüne cerrahi eksizyon uygulandı. Cerrahi eksizyon sırasında dört olguda ikinci bir insizyona ihtiyaç duyuldu. Sonuç: Lateral boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde brankial yarık anomalileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Second Branchial Eleft Anomalies

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Keleş E., Özer N., Türkkahraman S.

Objectives: We evaluated patients who were treated for second branchial eleft anomalies. Patients and Methods: Six patients (4 males, 2 females; mean age 27 years; range 4-73 years) with second branchial eleft anomalies were assessed with regard to sex, age, symptoms, duration of symptoms, localization, diagnostic method s, treatment principles, length of hospitalization, and recurrences. Second branchial eleft cyst fistula and branchial cleft cysts were found in two and four patients, respectively. Results: The lesions were localized on the right side of the neck in all cases. Surgical excision was performed in all patients. During surgery, four patients required a second incision. Conclusion: Branchial eleft anomalies should be considered in the evaluation and diagnosis of lateral neck masses.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale