Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Çocuklarda Adenoid Hiperplazinin Değerlendirilmesinde Adenoidal-Nazofarenjeal Oranın Yeri
 

Çocuklarda Adenoid Hiperplazinin Değerlendirilmesinde Adenoidal-Nazofarenjeal Oranın Yeri

Cenik Z., Özer B., Eyibilen A., Öztürk K.

Amaç: Çocuklarda adenoid dokusunun büyüklüğünün objektif olarak değerlendirilmesinde adenoidalnazofarenjeal oranın (ANO)değerini belirlemek. Hastalar ve Yöntemler: Anamnez ve kliniği ile adenoid hiperplazi öntanılı 100 çocukta, ameliyat öncesi lateral kafa grafileri çekilerek ANO hesaplandı. Adenoidektomi sonucu elde edilen adenoid dokusunun ağırlığı bulundu. Adenoidal-nazofarenjeal oran ile adenoid ağırlığı arasındaki ilişki, anamnez ve klinik bulgularla karşılaştırılarak araştırıldı. Bulgular: Adenoidal-nazofarenjeal oranın ortalaması 0.74±0.08, adenoid ağırlığı ortalaması1.96±0.63 gr bulundu. Adenoidal-nazofarenjeal oran ile adenoid ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (r=0.46, p<0.001). Sonuç: Adenoidal-nazofarenjeal oranının adenoid büyüklüğünün belirlenmesinde güvenilir, objektif bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Adenoidal-Nasopharyngeal Ratio İn The Evaiuatian Of Adenoid Hyperplasia İn Children

Cenik Z., Özer B., Eyibilen A., Öztürk K.

Objectives: To determinate the significance of adenoidal-nasopharyngeal ratio (ANR) in the evaluation of adenoidal size in children. Patients and Methods: Lateral skull radiographs were obtained before adenoidectomy in 100 children with adenoid hyperplasia and ANR was calculated. After adenoidectomy, the weight of adenoid tissue was determined. The relatianship between ANR and the adenoidal weight was evaluated, with a comparison of history and clinical findings. Results: The mean value of ANR and the mean adenoid tissue weight were 0.74±0.08 and 1.96±0.63 g, respectively. A significant relatianship was found between ANR and the adenoidal weight (r=0.46, p<0.001). Conclusion: it was concluded that ANR is an objective and reliable means in the determination of the adenoidal size.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:140-144

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale