Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Çocuk Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 

Çocuk Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Değer K., Güldiken Y., Keleş N., Ilıcalı Ö.C.

Amaç: Endoskopik sinüs cerrahisinin çocuk hastalarda etkinliği ve güvenilirliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik rinosinüzit, antrakoanal polip ve nazal polipozis nedeniyle yaşları 5-16 arasındaki 57 hastaya (24 kız, 33 erkek; ort. yaş 7.6) endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Operasyonun başarısını değerlendirmek amacıyla verilen sorgulama formuyla ebeveynlerden çocukların ameliyat öncesi ve sonrası semptomlarını belirtmeleri istendi. Hastalar postoperatif dönemde 12-26 ay süreyle takip edildi. Bulgular: Ebeveynler tarafından cevaplanan sorgulama formlarına göre, kronik rinosinüzit nedeniyle ameliyat edilen grupta 14 hastada (%70) tamamen düzelme, dört hastada (%25) zaman zaman şikayetlerde tekrarlama, iki hastada (%5) hiçbir değişiklik olmadığı görüldü. Antrakoanal polipli olgularda 14 hastada (%82.4) tamamen düzelme, üç hastada (% 17.6) hiçbir değişiklik olmadığı; nazal polipoziste ise 12 hastada (%60) tamamen düzelme, dört hastada (%20) zaman zaman şikayetlerde tekrarlama, dört hastada (%20) hiçbir değişiklik olmadığı saptandı. Sonuç: Endoskopik sinüs cerrahisi, medikal tedaviye dirençli pediatrik sinüzitlerde etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Endoscopic Sinus Surgery İn Pediatric Age Group

Değer K., Güldiken Y., Keleş N., Ilıcalı Ö.C.

Objectives: To evaluate the efficacy and safety of endoscopic sinus surgery in pediatric patients. Patients and Methods: A total of 57 children (24 girls, 33 boys; mean age 7.6 years; range 5-16 years) underwent endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, and antrachoanal polyps. To evaluate the success of surgery, parents of the children were administered a questionnaire regarding the preoperative and postoperative symptoms. Follow-up was between 12 and 26 months. Results: One-year assessment of parents showed that, of children undergoing surgery for chronic sinusitis, 14 (70%) had complete relief of symptoms, four (%25) had recurrent symptoms and two (%5) had no improvement. Of those with antrachoanal polyps, 14 patients (82.4%) had complete improvement and three children (%17.6) had no improvement. Twelve children (60%) with nasal polyposis had complete improvement, while four children (20%) had recurrent symptoms and four children (20%) had no improvement. Conclusion: Endoscopic sinus surgery seems to be a safe and effective treatment modality for pediatric sinusitis that is not responsive to medical therapy.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 18

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale