Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Puberfoni Ve Tedavisi
 

Puberfoni Ve Tedavisi

Kılıç M. A.

Amaç: Puberfoni tedavisinde kullandığımız ses terapisi yöntemlerini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Yaşları 11 ile 30 arasında değişen 23 erkek hastaya puberfoni tanısı konarak ses terapisi uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası ölçülen temel frekans, jitter, shimmer gibi akustik parametreler istatistiksel olarak t-testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Tedavi öncesi ortalama temel frekans 262 Hz, tedavi sonrası 128 Hz bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası ölçülen jitter ve shimmer değerleri normal değerlerden anlamlı ölçüde farklı bulundu (p<0.05); tedavi öncesi ve sonrası ölçülen değerler arasındaki fark anlamlı bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Puberfoni tanı konduğu takdirde kolayca tedavi edilebilen bir ses bozukluğudur. Ses terapisi ile ortalama temel frekansta hızlı bir düzelme gözlenmekte, buna karşın jitter ve shimmer değerlerinin düzelmesi aynı hızda olmamaktadır.

Puberphonia And İts Management

Kılıç M. A.

Objectives: To evaluate the techniques of voice therapy in the management of puberphonia. Patients and Methods: Twenty-three males with puberphonia, (age range 11-30 years) received voice therapy. Acoustic parameters including the fundamental frequency, jitter and shimmer measured before and after the therapy were compared using the t-test. Results: Fundamental frequency was measured as 262 Hz and 128 Hz before and after therapy, respectively. Pretreatment and posttreatment jitter and shimmer values did not show significant difference (p>0.05), whereas significant differences were observed 'when compared with normal values (p<0.05). Conclusian: Once the diagnosis has been made, puberphonia can easily be managed by voice therapy. The high fundamental frequency rapidly improves by voice therapy, with little improvement in jitter and shimmer values.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:145-148

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale