Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Sigaranın Total Nazal Direnç Ve Akım Üzerine Etkileri
 

Sigaranın Total Nazal Direnç Ve Akım Üzerine Etkileri

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Amaç: Sigara içiminin total nazal dirence ve total nazal hava akımına etkisini araştırmak. Olgular ve Yöntemler: Çalışmaya 18 yaş veya üzerinde, en az iki yıldır günde bir paket (20 adet) sigara içen 24 olgu (4 kadın, 20 erkek; ort. yaş 27.3:1:8.4) ve sigara içmeyen 26 olgu (4 kadın, 22 erkek; ort. yaş 28.6:1:8.9) alındı. Tüm olgularda total nazal direnç ve total nazal akım anterior rinomanometri ile ölçüldü. Ölçümleri takiben, olguların her iki nostriline oksimetazolin HCl %0.05 dozajlı sprey topikal olarak uygulandı. On dakika sonra ölçümler tekrarlandı. Bulgular: Sigara içen grubun total nazal direnci içmeyenlere göre yüksek bulundu. Dekonjestan uygulamasını takiben içenlerle içmeyenler arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05). Total nazal hava akımı içenlerde içmeyenlere göre düşük idi (p<0.05). Dekonjestan uygulamasını takiben total akımlar arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Sigara içme süresiyle, nazal direnç ve nazal akım arasında korelasyon gözlenmedi. Sonuç: Sigaranın burun fizyolojisini olumsuz etkilediği sonucuna varıldı.

The Effect Of Smoking On Total Nasal Resistance And Nasal Flow

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Objectives: To investigate the effect of cigarette smoking on total nasal resistance and total nasal flow. Subjects and Methods: Twenty-four smokers (4 females, 20 males; mean age 27.3:1:8.4 years) who consumed one pack-a-day for at least two years and 26 nonsmokers (4 females, 22 males; mean age 28.6:1:8.9 years) were included, all subjects being at or above 18 years of age. Total nasal resistance and total nasal flow were measured by anterior rhinomanometry. Oxymetazoline HCl %0.05 was administered to both nostrils of each case. The measurements were repeated after 10 minutes. Results: Compared to nonsmokers, mean values of total nasal resistance in the smoker group were significantly higher both before or after decongestant administration (p<0.05). On the other hand, mean values of total nasal flow with or without decongestant administration were significantly lower in the smokers (p<0.05). No correlation was found between duration of smoking and total nasal resistance or total nasal flow. Conclusion: It was concluded that smoking exerts adverse effects on the nasal physiology

KBB İhtisas Dergisi 7-1 23-26

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale