Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Migren Atağının İşitmeye Etkisi
 

Migren Atağının İşitmeye Etkisi

Kurt E., Günen A., Sadıkoğlu Y., Yoldaş T.K., Meşhur M.

Amaç: Migren ataklarının işitme seviyesi, akustik refleksler ve timpanometrik ölçümleri etkileyip etkilemediği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya migrenli 34 olgu alındı. Ölçümler migren atakları sırasında ve ataklar arasında yapıldı. Sonuçlar 34 sağlıklı kontrolden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: Migren atağının timpanometri ve akustik refleksleri değiştirmediği, ancak işitme seviyesinde meydana gelen değişikliğin anlamlı olduğu görüldü (p<0.005). Ayrıca, atak sırasında sağ ve sol kulak arasındaki işitme değerlerinde asimetri saptandı (p<0.05). Ataklar arası dönemdeki işitme değerleri sağlıklı olgularla karşılaştırıldığında, kalıcı işitme kaybı gözlenmedi (p=0.7). Sonuçlar: Atak dönemindeki işitme kaybının kokleadan kaynaklanmadığını, fonofobinin koklear patolojiye veya rekruitmente bağlı olmadığını düşünüyoruz. Migren atağında işitmenin azalması migrenin ayırıcı tanısında önemli bir bulgu olabilir.

Effect Of Migraine Attacks On Hearing

Kurt E., Günen A., Sadıkoğlu Y., Yoldaş T.K., Meşhur M.

Objectives: We investigated whether the attacks of migraine affect the hearing level, acoustic reflexes and tympanometric measurements. Patients and Methods: The study included 34 patients with migraine and 34 healthy controls. Measurements were performed both during migraine attacks and attack-free periods. Results:lt was found that the attacks of migraine changed the hearing level significantly (p<0.005) while the acoustic reflexes and tympanograms remained unchanged. During the attacks, asymmetric hearing was found between the leH and right ears (p<0.05). No permanent hearing losses were detected during attack-free periods, compared with healthy controls (p=0.7). Conclusion: We concluded that the hearing loss during the attacks was not of cochlear origin and that phonophobia was not associated with cochlear pathology or recruitment. The hearing loss during attacks may be helpful in the differential diagnosis of migraine.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale