Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Efüzyonlu Otitis Medialı Olguların Orta Kulak Mukoid Sıvılarında İmmünglobulin Düzeyleri
 

Efüzyonlu Otitis Medialı Olguların Orta Kulak Mukoid Sıvılarında İmmünglobulin Düzeyleri

Cüreoğlu S., Topçu İ., Osma Ü., Oktay M.F.

Amaç: Efüzyonlu etitis media etyolojisinde alerji ve enfeksiyonun rolü ile lokal ve/veya sistemik yanıtı değerlendirmek amacıyla immünglobülin düzeylerini araştırmak. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışma, mukoid efüzyon elde ettiğimiz, efüzyonlu kronik otitis medialı 24 hastanın 42 kulağı üzerinde yapıldı. Hastalardan alınan ven kanı ile orta kulaktan elde edilen mukoid efüzyonda, IgE ELlSA kalorimetrik teknik ile, IgG, IgA ve IgM ise nefelometrik teknikle değerlendirildi. Bulgular: Efüzyondaki IgG ve IgA değerlerinde seruma göre anlamlı yükselme (sırasıyla, p=O.O33 ve p=O.O14), IgM'de anlamlı düşme (p=O.O42) gözlendi. Serum ve efüzyonlardan elde edilen IgE değerleri arasında fark gözlenmedi. IgG/IgA 'oranı, efüzyonlarda seruma göre daha düşük bulundu; ancak bu farklılık istatistikselolarak anlamlı değildi. Sonuç: Efüzyonlarda yüksek IgG ve IgA düzeylerinin varlığı, efüzyonlu kronik otitis media etyolojisinde enfeksiyonun rolünü desteklemektedir. IgE düzeyinin serum ve efüzyonlarda benzer bulunması ise efüzyonlu kronik otitis media etyolojisinde alerjinin rolünün ihmal edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. IgG/IgA oranının efüzyonda seruma göre daha düşük bulunması, efüzyondaki IgA ve IgG'nin transüdasyonun yanı sıra lokal üretim sonucu da oluşabileceğini düşündürmektedir.

Immunoglobulin Levels İn Ear Mucoid Fluids Of Patients With Otitis Media With Effusion

Cüreoğlu S., Topçu İ., Osma Ü., Oktay M.F.

Objectives: Immunoglobulin (lg) levels were studied to assess the role of allergy and/or infection and local and/or immune response in the etiology of otitis media with effusion. Design and Methods: Specimens of middle ear mucoid effusions were collected from 42 ears of 24 patients, together with the patients' sera. Samples were quantitatively measured using the ELlSA calorimetric technique for IgE, and nephelometric technique for IgA, IgM, and IgG. Results: Compared with those of sera, the mean IgG and IgA levels in the mucoid effusions were significantly higher (p=O.O33 and p=O.O14, respectively), while that of IgM exhibited significant deereage (p=O.O42). No difference was found between mean levels of IgE in the effusions and the sera. Though not significant, IgG/IgA ratio in the effusions was lawer. Conclusion: The following conclusions were drawn: (i) the presence of increased IgA and IgG levels in mucoid effusions may be in favor of the etiological role of infection in otitis media with effusion, (ii) similar IgE levels in the serum and effusions may den igrate the role of allergy in the etiology of otitis media with effusion, and (iii) lower IgG/IgA ratio in the effusions may indicate that the presence of these immunoglobulins may be explained by local production as well as by transudation.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale