Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Kronik Otitli Hastalarda Preoperatif Ve Postoperalif Östaki Tüpü Fonksiyonları Ve Prognoza Etkisf
 

Kronik Otitli Hastalarda Preoperatif Ve Postoperalif Östaki Tüpü Fonksiyonları Ve Prognoza Etkisf

Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Ünlü H.H., Biçer T.Y.

Amaç: Kronik otitli hastalarda östaki tübü fonksiyonunun ameliyat prognozuna etkili olup olmadığını ve cerrahinin de östaki tübü fonksiyonu üzerinde ne tür etkide bulunduğunu araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Timpanoplasti veya miringoplasti yapılan 30 hasta preoperatif ve postoperatif olarak odyometri ve östaki tübü fonksiyon testi ile değerlendirildi. Bulgular: Ameliyattan önce östaki tübü tıkalı olanlarda başarı %43-71 arasında, açık olanlarda %78-87 arasında bulundu. Östaki tübü tıkalı olanların %57.1 'inde ameliyattan sonra östaki tübü fonksiyonunun düzeldiği görüldü. Sonuç: Östaki tübü fonksiyonunun operasyon üzerinde etkisi olduğu, ameliyatın da östaki tübü fonksiyonunu olumlu etkileyebileceği sonucuna varıldı.

Preoperative And Postoperative Eustachian Tube Fundian And İts Prognostic Value İn Patients With Chronic Otitis Media

Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Ünlü H.H., Biçer T.Y.

Objectives: To investigate if eustachian tube function has an effect on the prognosis of surgery and what effect surgery may exert on the eustachian tube function in patients with chronic etilig media. Patients and Methods: Thirty patients who underwent tympanoplasty or myringoplasty were evaluated both preoperatively and postoperatively by audiometry and eustachian tube function test. Results: The success of the operation was found between 43% and 71 % in patients with preoperatively dysfunctional eustachian tube and between 78% and 87% in the others. Postoperatively, eustachian tu be function improved in 57.1 %. Conclusion: It was concluded that eustachian tu be function is a prognostic factor for tympanoplasty and surgery may improve the eustachian tube function.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 39

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale