Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Horlama Tedavisinde LAUP Etkili Bir Yöntem mi?
 

Horlama Tedavisinde LAUP Etkili Bir Yöntem mi?

Şapçı T., Karavuş A., Ocaklı Ö., Akbulut U. G.

Amaç: Bu çalışmada horlama şikayeti olan seçilmiş bir hasta grubunda laser-assisted uvulopalatoplastinin (LAUP) erken dönem etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik horlama şikayeti olan 18 hasta önce Epworth uyku skalası ile değerlendirildi. Gerekli görülen altı hastada polisomnografi yapıldı; bunlardan biri ağır obstrüktif uyku apne sendromu nedeniyle çalışma dışında bırakıldı. Geri kalan 17 hastaya (15 erkek, 2 kadın; yaş ort. 47.5) lokal anestezi altında 30 watt CO2 laser ile tek seanslı LAUP ameliyatı yapıldı. Bulgular: Bir olguda peroperatuar kontrol altına alınan minör kanama meydana geldi. Postoperatif dönemde olguların hepsinde ilk beş gün içinde başlayan, ortalama 7-10 gün devam eden, orta veya şiddetli boğaz ağrısı şikayeti görüldü. Olguların %82.4'ünde horlama tamamen kayboldu; % 17.6'slnda horlamada azalma gözlendi. Sonuç: Lokal anestezi ile poliklinik şartlarında uygulanabilen LAUP yönteminin horlama tedavisinde basit, etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Is Laser-Assisted Uvulopalatoplasty Effective in the Treatment of Snoring

Şapçı T., Karavuş A., Ocaklı Ö., Akbulut U. G.

Objectives: We evaluated early results of laserassisted uvulopalatoplasty (LAUP) in the treatment of patients with snoring. Patients and Methods: Eighteen patients with complaints of chronic snoring were initially evaluated using the Epworth sleep scale. Polysomnography was performed in six patients, as a result of which one patient was excluded because of severe obstructive sleep apnea syndrome. The remaining 17 patients (15 males, 2 females, mean age 47.5 years) underwent LAUP under local anesthesia, using 30 watt CO2 laser. Results: Mild bleeding occurred in one patient, which was controlled during the operation. Within five days after the operation all patients complained of moderate to severe sore throat, which lasted for 7 to 10 days. Complete relief of snoring was observed in 82.4%, while 17.6% reported to have snoring of decreased severity. Conclusion: Laser-assisted uvulopalatoplasty is a simple, etticient, and safe procedure that can be carried out under outpatient settings using local anesthesia.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:286-290

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale