Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » İmmünsuprese Çocuk Hastalarda Aspergillus Cinsi Küf Mantarlarının Neden Olduğu İnvaziv Fungal Sinüzit
 

İmmünsuprese Çocuk Hastalarda Aspergillus Cinsi Küf Mantarlarının Neden Olduğu İnvaziv Fungal Sinüzit

Gedikoğlu G., Kılıç A., Yalman N., Ağaoğlu L., Devecioğlu Ö., Ağırbaşlı H., Göksan B., Tepebaşılı E., Anak S.

Amaç: Yoğun indüksiyon, konsolidasyon kemoterapisi almış veya kemik iliği nakli uygulanmış çocuk hastalarda gittikçe daha sık karşılaştığımız fungal sinüzillerin tanı ve tedavisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Akut lenfoblastik lösemi (n=3), akut miyeloblastik lösemi (n=2), aplastik anemili (n=1) altı olguda (3 kız, 3 erkek; ort. yaş 12) Aspergillus türlerinin etken olduğu fungal sinüzit gelişti. Antifungal tedavi olarak lipozomal amfoterisin B verilirken, ayrıca dört hastaya it rakonazol, iki hastaya da itrakonazol+5-flusitozin uygulandı. Bulgular: Olgularda ateş (%100), yüz ve baş ağrısı (%83), yüz ve gözde ödemle birlikte duyarlık artışı (%50), burun tıkanıklığı (%33), yumuşak damak nekrozu sonucu gelişen damak perforasyonu (%33) ve oral kaviteye uzanan mantar topu (%33) gözlendi. Tüm olgularda, radyolojik olarak sinüsleri dolduran opasite ve hava-sıvı seviyeleri görüldü; lezyon yerleri ile boğaz ve/veya burun kültürlerinde Aspergillus türleri üretildi. Fungal sinüzit sırasında tüm olgularda nötropeni saptandı. (WBC

Invasive Fungal Sinusitis Caused By Aspergillus Species İn İmmunosuppressed Pediatric Patients

Gedikoğlu G., Kılıç A., Yalman N., Ağaoğlu L., Devecioğlu Ö., Ağırbaşlı H., Göksan B., Tepebaşılı E., Anak S.

Objectives: We evaluated diagnosis and treatment of fungal sinusitis, which is on the incline among our pediatric patients receiving heavy induction, consolidation chemotherapy or bone marrow transplantation. Patients and Methods: Fungal sinusitis caused by Aspergillus species developed in six patients (3 girls, 3 boys; mean age 12 years) with acute Iymphoblastic leukemia (n=3), acute myeloblastic leukemia (n=2), and aplastic anemia (n=1). All cases received liposomal amphotericin B; additionally itraconazole (n=4) and itraconazole and 5-flucytosine (n=2) were given. Results: Major complaints were fever (100%), headache and pain radiating to the face (50%), nasal obstruction (33%), soft palata perforation dua to necrosis (33%), and fungus ball extending to the oral cavity (33%). Radiologically, opacity and air-water levels in the sinuses were detected in all cases. Aspergillus species were cultured from the lesions and samples from the throat and/or nose. At the time of the diagnosis of fungal sinusitis all patients were neutropenic (WBC<1 x10^9/I) Clinical and radiologic improvement was achieved in four patients in a median of 43 days (20-96 days). Two patients died from systemic fungal infection following bone marrow transplantation. Conclusion: Treatment of sinusitis caused by Aspergillus species is difficult, time-consuming and very expensive in immunosuppresed patients, with high mortality rates.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 47

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale