Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör
 

Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör

Avunduk M.A., Kaymakçı M., Arslan A., Koral H.

Konjenital gingival granüler hücreli myoblastoma, yenidoğanda nadir görülen benign bir tümördür. Doğum ağırlığı 3200 9 olan kız bebekte ön maksillada 3x2x2.5 cm boyutlarında, pembe-kırmızı renkte solid bir kitle görüldü. Kitle beslenme zorluğuna ve çirkin kozmetik görünüme neden oluyordu. Lezyon genel anestezi altında eksize edildi; histopatolojik incelemede kitlenin granüler hücreli myoblasloma olduğu bildirildi. iki yaşına kadar takıp edilen olguda nüks bulgusuna rastlanmadı.

A Case Of Granular Cen Myoblastoma Of The Gingiva İn A Newborn

Avunduk M.A., Kaymakçı M., Arslan A., Koral H.

Congenital gingival granular cell myoblastoma is a benign lesion rarely encountered in newboms. A pinky red solid mass was see n in a newbom girl weighing 3200 g. The lesion was localized in the anterior ridge of the maxiıla measuring 3x2x2.5 cm, causing difficulty in feeding and inappropriate appearance. It was excised under general anesthesia. Histologic examination showed granular gelI myoblastoma. She was well with no signs of recurrence at the age of two years.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale