Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Total Glossektomi Sırasında Vertikallarengoplasti İle Larenksin Korunması
 

Total Glossektomi Sırasında Vertikallarengoplasti İle Larenksin Korunması

Topuz B., Bayramoğlu İ., Kara C. O., Ardıç F. N.

Kırk bir yaşındaki kadın hastada, T4N2bMo evresindeki dil tümörü için vertikal larengoplasti tekniği ile larenks korunarak total glossektomi yapıldı. Bu yazıda, hastanın iki yıllık yaşamı sırasında elde edilen fonksiyonel sonuç ve karşılaşılan sorunlar sunuldu. Hasta, orta derecede fonksiyonel sonuç elde edildiği sırada lokal rekürens nedeniyle kaybedildi.

Preservation Of The Larynx With Vertical Laryngoplasty During Total Glossectomy: A Case Report

Topuz B., Bayramoğlu İ., Kara C. O., Ardıç F. N.

A forty-one-year-old woman with T4N2bMo tongue carcinoma underwent total glossectomy without laryngectomy. The functional results obtained and problems encountered during two-year-survival are presented. At a time moderate functional results were obtained, the patient died from local recurrence.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 57

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale