Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Riedel Tiroiditi - İnvaziv Fibroz Tiroiditis
 

Riedel Tiroiditi - İnvaziv Fibroz Tiroiditis

Akalın G., Algün Z., Tatar Z., Başaran Ş.

Riedel tiroiditi, tiroid bezinin enflamatuar fibrosklerosisi ile karakterize kronik enflamatuar hastalığıdır. Tıroiditlerin en nadir formudur. Agresiv fibrozis tiroid dışındaki dokulara yayılır ve hemen daima klinik olarak karsinam ile karışır. Bu yazıda, boyunda sert, ağrısız kitle şikayetiyle başvuran ve ameliyat sırasında frozen section ile Riedel tiroiditi tanısı konulan 55 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır

A Case Of Fibrous İnvasive (Riedel's) Thyroiditis

Akalın G., Algün Z., Tatar Z., Başaran Ş.

Riedel's tiroiditis is a chronic inflammatory disease of the thyroid gland characterized by inflammatory fibrosclerosis. Aggressive fibrosis extends to the adjacent neck structures and almost always clinicalIy mimic careinorna. This cas e report presents a 55year-old female patient with a firm thyroid mass without pain. A diagnosis of Riedel's tiroiditis was made by frozen section examination during surgery

KBB İhtisas Dergisi 7-1 66

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale