Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Santral Nörofibromatozis
 

Santral Nörofibromatozis

Muş N., Yetişer S., Kazkayası M.

Bilateral akustik tümör, total işitme kaybıyla sonuçlanabilecek bilateral ilerleyici nörosensoriyal işitme kaybı ve yaşamı tehdit eden multipl nöropatileriyle, erken tanı ve tedavisi şart olan nadir bir antitedir. Bu makalede, bilateral akustik tümörlü iki olgu (24 yaşında kadın hasta ve 32 yaşında erkek hasta), klinik, elektrofizyolojik testler (ABR, ENG), radyolojik görünüm özellikleri ve tedavi yaklaşımları açısından değerlendirildi. Kadın hastaya cerrahi girişimde bulunuldu; erkek hasta ise cerrahi müdahaleyi kabul etmediği için altı aylık sürelerle rutin takip programına alındı.

Central Neurafibramatosis

Muş N., Yetişer S., Kazkayası M.

Bilateral acoustic tumor is a rare entity, of which early diagnosis and treatment is imperative because of ultimate total deafness following bilateral progressive sensorineural hearing lass and life-threatening multiple neuropathies. In this article, we present two cases of bilateral acoustic tumers (a 24-year-old female patient and a 32-year-old male patient), together with clinical features, electrophysiological tests (ABR, ENG), radiological findings, and treatment madalities. The former patient underwent surgery. The latter did not accept surgery and was taken into a follow-up program of every six months.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 70

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale