Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Baş-Boyunda Fibroz Displaziler
 

Baş-Boyunda Fibroz Displaziler

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Çakaloğlu F., Özer E.

Bütün kemik tümörlerinin %7'sini oluşturan fibroz displazi, normal medüller kemiğin yerini progresif olarak büyüyen fibroosseöz yapının aldığı benign seyirli bir hastalıktır. Kraniofasyal etkilenimde genellikle maksilla ve mandibula tutulur. Temporal kemik tutulumu nadirdir. Bu yazıda, fibroz displazili dört olgu sunuldu. iki olguda, birinde fasyal sinir anomalisi ile birlikte olan temporal kemik tutulumu gözlendi. Diğer iki olguda ise paranazal sinüsler ile birlikte mandibula tutulumu vardı. Temporal kemik tutulumu olan olguların birine (67 yaşında, erkek) mastoidektomi; diğer olguya (20 yaşında, kadın) ise fasya! sinir explorasyonu ve mastoidektomi uygulandı. Mandibula tutulumlu olguların birinde (45 yaşında, kadın) sol lateral rinotomi ile sol nazal kaviteden kitle eksizyonu, diğerinde (29 yaşında, kadın) mandibuladan kitle eksizyonu uygulandı.

Fibrous Dysplasia İn The Head And Neck

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Çakaloğlu F., Özer E.

Fibrous dysplasia accounts for 7% of all bone tumors, where normal medullary bone is displaced by disorganized bony trabeculae of spindle cells surrounded by a fibrous matrix. Maxilla and mandible are generally affected in craniofacial involvemenl. Involvement of the temporal bone is rare. We present four cases of fibrous dysplasia. Two patients had temporal bone involvement, which was accompanied by facial nerve abnormality in one. The other two patients presented with involvement of both paranasal sinuses and the mandible. One patient (67-year-old mal e) with temporal bone involvement underwent mastoidectomy, the other (20-year-old female) underwent facial nerve exploratian and mastoidectomy. Left lateral rhinotomy and left nasal mass excision (45-year-old female) and mass excision in the mandible (29-year-old female) were performed in the remaining two patients.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale