Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Guinea Pig Kobaylarda Oluşturulan Ani Akustik Travmalarda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin...
 

Guinea Pig Kobaylarda Oluşturulan Ani Akustik Travmalarda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin...

Candan H., Poyrazoğlu E., Okar İ., Dündar K., Yıldız Ş., Güngör A., Uğur G., Karagence D.

Amaç: Ani akustik travma uygulanan guinea pig koklealarındaki morfolojik değişiklikleri belirlemek ve hiperbarik oksijen tedavisinin (HBO2) etkinliğini taramalı elektron mikroskobisi ile değerlendirmek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Ortalama 386 gr ağırlığındaki guinea pig'lerden dört grup oluşturuldu. Birinci gruba (n=3) akustik travmadan hemen sonra, ikinci gruba (n=3) akustik travmadan beş gün sonra HBO2 tedavisi uygulandı. Pozitif kontrol grubuna (n=2) akustik travma sonrası hiçbir işlem uygulanmadı. Negatif kontrololarak alınan bir kobay travma ya da tedavisiz ilk gün sakrifiye edildi. Akustik travma G-3 piyade tüfeği ile oluşturuldu. On gün süre ile günde iki seans uygulanan HBO2 tedavisi sonrası kobaylar sakrifiye edildi. Koklea dejenerasyonu taramalı elektron mikroskobunda incelendi. Çalışma ve kontrol grupları Mann-Whitney U-testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Dejenerasyonun birinci grupta hafif ya da hiç olmadığı, ikinci grupta orta derecede, üçüncü grupta ileri derecede olduğu gözlendi. Sonuç: HBO2 tedavisi, ani akustik travmanın yol açtığı koklear saçlı hücrelerdeki dejenerasyonu anlamlı derecede düzeltmektedir.

Electron Microscopic Evaıuation Of The Effectiveness Of Hyperbaric Oxygen Therapy İn Guinea Pigs Exposed...

Candan H., Poyrazoğlu E., Okar İ., Dündar K., Yıldız Ş., Güngör A., Uğur G., Karagence D.

Objectives: To determine morphologic changes in guinea pig cochleas exposed to sudden acoustic trauma and to evaluate the effect of hyperbaric oxygen (HBO2) therapy using scanning electron microscopy. Design and Methods: Nine guinea pigs with a mean weight of 386 gr were assigned to four groups. The first group (n=3) received HBO2 therapy just after, and the second group (n=3) five days after ,the acoustic trauma. Positive control animals (n=2) did not receive any therapy after acoustic trauma and one guinea pig in the negative control group was sacrificed without any trauma and therapy. Acoustic trauma was induced using a G-3 infantry rifle. Animals were sacrificed after receiving HBO2 therapy twice daily for 10 days. Cochlear degeneration was evaluated under scanning electron microscope.The study groups were compared using Mann-Whitney U-test. Results: The extent of degeneration was no or mild in the first group, moderate in the second, and severe in the third group. Conclusion: HBO2 therapy was shown to significantIy improve hair cell degeneration caused by sudden acoustic traumas.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 136

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale