Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Nazal Tip Rekonstrüksiyonunda Açık Rinoplasti
 

Nazal Tip Rekonstrüksiyonunda Açık Rinoplasti

Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Filiz Ü., Ünlü H.H.

Amaç: Eksternal rinoplasti uygulanan 25 olgunun ameliyat öncesi durumları, uygulanan ameliyat yöntemi ve postaperalif sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Olguların (17 erkek, 8 kadın; yaş dağılımı 15-55) özellikleri, tanıları, şikayetleri, kullanılan ameliyat yöntemleri incelendi ve hastaların preoperatif ve postaperalif subjektif şikayetleri değerlendirilerek görsel analog skala ile karşılaştırıldı. Bulgular: En sık nazal tip deformitesi olarak kolumella retraksiyonu ve dam arkı genişliği saptandı. Olguların %76'sına rinoplasti dışında septoplasti gibi ilave cerrahi uygulandı. Olguların %68'inde nazal tip rekonstrüksiyonunda kolumella strut grefti uygulandı. Preoperatif ve postaperalif şikayetler arasında anlamlı farklılık bulundu (p=0.000). Sonuç: Eksternal rinoplasti, greft uygulanmasını gerektiren, özellikle tip, supratip ve septum deformitelerinde oldukça avantajlı bir ameliyat şeklidir ve tercih edilmelidir.

Open Rhinoplasty İn Nasal Tip Reconstruction

Yücetürk A.V., Kanoğlu T., Filiz Ü., Ünlü H.H.

Objectives: We evaluated 25 patients who underwent external rhinoplasty, with regard to preoperative features, surgical methods, and postoperative results. Patients and Methods: Features, diagnoses, complaints, and operation methods of the patient group (17 males, 8 females; age range 15-55 years) were evaluated and preoperative and postoperative subjective complaints compared using visual analogue scale. Results: Columella retraction and widening of the dome arch were the most frequently encountered nasal tip deformities. Other lhan rhinoplasty, an additional procedure such as septoplasty was performed in 76%. Columella strut graft was employed in nasal tip reconstruction in 68%. Decrease in postoperative complaints were found significant (p=0.000). Conclusion: External rhinoplasty offers advantages in cases where graft application is necessaryand should be preferred particularly for tip, supratip and septal deformities.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 141

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale