Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Larenks Kanser Cerrahisi Sonrası Sesin Karşılaştırmalı Akustik Analizi
 

Larenks Kanser Cerrahisi Sonrası Sesin Karşılaştırmalı Akustik Analizi

Üstündağ E., Aydın Ö., İşeri M., Akdeniz Ö., Oğuz A.

Amaç: Larenks cerrahisi sonrası ses kalitesini bilgisayarlı akustik analiz yaparak belirlemek ve klinik olarak pratik sonuçlar çıkarmak. Çalışma Planı ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada larenks karsinomu nedeniyle çeşitli cerrahi prosedürler uygulanan 33 hasta incelendi. Sonuçlar iki ayrı grup içinde karşılaştırıldı. Parsiyellarenks cerrahileri kendi aralarında, özofajeal ses, near-total şant sesi ve protez sesi kendi aralarında değerlendirildi. Analizlerde KAY CSL 50 ile (Computarized Speech Lab) Pentium 166 MMX bilgisayar kullanıldı. Analizlerde spektrografi ve MDVP'de (Multi Dimensional Voice Program) sık kullanılan parametreler değerlendirildi. Bulgular: Spektrografik değerlendirmelerde parsiyel larenjektomiler arasında (supraglottik larenjektomi hariç) belirgin bir fark bulunamadı. Supraglottik larenjektomide ise formantların oldukça belirgin ve harmonik yapısının korunmuş olduğu görüldü. MDVP ile yapılan analizlerde ise Jitter, Shimmer, NHR (noise to harmonic ratid) ve VFo değerlerinin karda yapılan müdahale ile doğru orantılı olarak bozulduğu gözlendi. Spektrografide protez sesi kalitesi, özofajeal ve near-total şant sesinden daha iyi bulundu. MDVP'de elde edilen bulgular bunu desteklemekteydi. Sonuç: Near-total larenjektominin amacı onkolojik olarak yeterli rezeksiyon sonrası fonasyonu sağlamaktır. Ancak fonasyon kalitesi protez sesi ve özofajeal ses kadar iyi olmamaktadır. Near-total larenjektomi endikasyonlar değerlendirilirken bu durum da dikkate alınmalıdır

Comparatiye Acoustic Analysis Of Voice After Laryngeal Careinoma Surgery

Üstündağ E., Aydın Ö., İşeri M., Akdeniz Ö., Oğuz A.

Objectives: This study was conducted to determine the quality of voice after laryngeal cardnama surgery and to draw practical results for clinical evaluation. Design and Methods: Thirty-three patients undergoing surgery due to laryngeal carcinoma were prospectively studied. The results were compared within two separate groups, namely partial laryngectomies on one hand, and near-totallaryngectomy shunt voices, esophageal voices and prosthetic voices, on the other. Analyses were made using KAY CSL 50 (Computarized Speech Lab) on a Pentium 166 MMX computer. Spectrographies of the voice samples and some frequently used parameters in MDVP (Multi Dimensicnal Voice Program) were evaluated. Results: There were no differences between spectrographic findings of partial laryngectomies, except for supraglottic laryngectomy, which resulted in considerably preserved formants with good harmonic structure. MDVP analyses showed deterioration in Jitter, Shimmer, NHR (noise to harmonic ratid), and fundamental frequency values, proportional to the amount of intervention made to the vocal cords. Spectrographically, prosthetic voices and even esophageal voices were better than near-total shunt voices. These findings were in agreementwith MDVP analyses. Conclusion: The aim of near-totallaryngectomy is to provide phonation after an oncologically safe resection. However, the quality of voice is not as good as eosofageal and prosthetic voices. Thus, while deciding indications for near-total laryngectomy, the quality of voice should alsa be considered.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 146

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale