Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Pektoralis Majör Myokutan Flebi: Baş Boyun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek
 

Pektoralis Majör Myokutan Flebi: Baş Boyun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek

Taşel M., Kızılay A., Kalcıoğlu T., Saydam L., Çetin O.

Amaç: Baş-boyun defektierinin rekonstrüksiyonunda pektoralis majör myokutan flebinin etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun rezeksiyonu yapılan 33 hastada (2 kadın, 31 erkek; yaş ort. 60) gerçekleştirilen pektoralis majör myokutan flep rekonstrüksiyonu (n=34) retrospektif olarak incelendi. Rekonstrüksiyon yedi hastada sirkumferensiyel özofajeal defektler için, dokuz hastada mukozal örtme için ve 18 hastada dış deri kaplanması ve/veya yumuşak doku obliterasyonunda kullanıldı. Bulgular: Seride 11 komplikasyon (%32.3) gelişti. Beş olguda fistül, üç olguda parsiyel flep nekrozu, iki olguda yara enfeksiyonu, bir olguda seroma ile karşılaşıldı. Hiçbir hastada tekniğe bağlanabilecek mortalite görülmedi. Sonuç: Pektoralis majör myokutan flebi ile rekonstrüksiyon, baş-boyun rekonstrüktif gereksinimlerinde güvenilir ve değerli bir seçimdir.

Pectoralis Major Myocutaneous Flap: A Reliable A1ternative for the Reconstruction of Head and N erk Defects

Taşel M., Kızılay A., Kalcıoğlu T., Saydam L., Çetin O.

Objectives: To evaluate the effectiveness and reliability of the pectoralis major myocutaneous flap in the reconstruction of head and neck d_fects. Patients and Methods: A retrospective review of 34 reconstructions with the pectoralis major myocutaneous flap was made in 33 patienis (2 women, 31 men; mean age 60 years) undergoing head and neck resections. Reconstruction was made for repair of circumferential esophageal defects (n=7), for mucosal lining (n=9), and for external ski n coverage and/or soft tissue obliteration of the dead space (n=18). Results: Flap-related complications were see n in 11 patienis (32.3%), including partial flap necrosis (n=3), pharyngocutaneous fistula (n=5), wound infectian (n=2) and seroma (n=1). No specific mortality attributable to the technique occurred. Conclusion: Reconstruction with the pectoralis major myocutaneous flap remains a valuable choice in head and neck reconstructions.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 151

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale