Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Meniere Hastalığında Kullanılan Tanı Araçlarının Değerlendirilmesi
 

Meniere Hastalığında Kullanılan Tanı Araçlarının Değerlendirilmesi

Şerbetçioğlu B., Ramsden R.T., FRCS

Amaç: "Belirgin" (definite) Meniere hastalığı tanısı konmuş hastalarda elde edilen geleneksel-subjektif test sonuçlarını yeni geliştirilmiş objektif test sonuçlarıyla karşılaştırmak. Çalışma Planı ve Yöntemler: Meniere hastalığı tanısı almış 19 hastanın 21 kulağında pür ton odyometri, akustik empedansmetri, rekrütman testi (rahatsız edici ses yüksekliği), gliserol dehidratasyon testi ve koklear dalga hızı ölçümleri yapıldı ve test sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Meniere hastalarında rahatsız edici ses yüksekliğine ve stapes refleks eşiğine dayalı rekrütman testlerinde %38 ile %43 arasında koklear patolojiyle uyumlu sonuç elde edildi. Bu grupta Meniere hastalığıyla uyumlu sonuçların oranı, gliserol dehidratasyon testine göre %76 ve koklear dalga hızı ölçüm yöntemine göre ise %81 ile %90 arasındaydı. Sonuç: Subjektif-geleneksel testlerin sonuçlarının Meniere hastalığının tanınmasında daha fazla yanılmaya yol açabileceği sonucuna varıldı.

Evaluation Of Diagnostic Tools İn Meniere's Disease

Şerbetçioğlu B., Ramsden R.T., FRCS

Objectives: To compare the results of conventional and subjective audiological tests with those of new objective measurements in patients with a diagnosis of "definite" Meniere's Disease." Design and Methods: Pure-tone audiometry, acoustic impedance tests, loudness recruitment test (utilizing loudness discomfort level), glycerol dehydration test and cochlear traveling wave velocity measurements were performed in 21 ears of 19 patients with Meniere's Disease. Results: The results of the loudness recruitment and Metz recruitment tests were correlated with cochlear pathology in 38 to 43 percent of patients. The results obtained from glycerol dehydration tests and cochlear traveling velocity measurements were compatible with a diagnosis of Meniere's Disease in 76% and in the range of 81 to 90%, respectively. Conclusion: Conventional and subjective audiological tests were found to be less accurate in diagnosing Meniere's Disease.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 157

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale