Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Osseokartilajinöz Nazal Dorsum ve Klinik Önemi
 

Osseokartilajinöz Nazal Dorsum ve Klinik Önemi

Aktaş D., Özturan O., Kızılay A., Aydın E., Kalcıoğlu T.

Amaç: Septal kartilaj ve üst lateral kartilaj olarak farklı isimlendirilen birbirine komşu yapılar arasındaki anatomik ilişki hakkında literatürde çelişkili ifadeler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üst lateral kartilailar ile septal kartilaj ve üst lateral kartilajlar ile nazal kemikler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve bu durumun klinik önemini vurgulamaktır. Çalışma Planı ve Yöntemler: Nazal hamp redüksiyonu yapılan 59 hastada üst lateral kartilajların nazal kemiğin altına uzanan kısmı ölçüldü. Üst lateral kartilajlar ile septal kartilaj ve nazal kemikler arasındaki ilişki dört kesit halinde ışık mikroskobu altında incelendi. Bulgular: Üst lateral kartilajların kranyal ucunun nazal kemiğin altına doğru ortalama 9 mm kadar uzandığı ve araları nda dar bir bağ dokusu olduğu izlendi. Üst lateral kartilajlar ile septal kartilajın dorsal kenarı arasında füzyon tarzında bir bağlantı olduğu gözlendi. Sonuç: Üst lateral kartilajlar ve septal kartilaj arasındaki füzyon tarzındaki anatomik ilişki, nazal valv açısından rahatlık sağlayıcı temel bir faktör olarak değerlendirilebilir. Estetik cerrahi girişim uygulanan hastalarda normal anatomik yapının çeşitli teknikleri e kurulması başarılı bir fonksiyonel sonuca ulaşmada esas faktörlerden biridir.

Osseocartilaginous Nasal Dorsum and its Clinical Implications

Aktaş D., Özturan O., Kızılay A., Aydın E., Kalcıoğlu T.

Objectives: Contradictory statements exist in the literature concerning the relation between the upper lateral cartilage and the septal earlilage. This study was designed to evaluate the relationship between the cartilages and the intimacy between the upper lateral cartilages and nasal bones and, finally to emphasize its clinical implications. Design and Methods: Cranial extension of the upper lateral cartilages underneath the nasal bones was measured in 59 patients undergoing nasal hump reduction. Microscopically, the relation between the upper lateral cartilages, the se ptal cartilage and nasal bones was evaluated in four different sections. Results: Average cranial extension of the upper lateral cartilage beneath the nasal bones measured 9 mm, being finely separated by a narrow connective tissue. A fusion-type connection was observed between the upper lateral cartilages and the septal cartilage. Conclusian: The fusion between the upper lateral cartilages and the septal cartilage may be regarded as one of the major factors maintaining the nasal valve at a favorable angle. Thus, for a maximum functional outcome to be achieved, this structural relationship should be reconstructed using appropriate techniques in aesthetic nasal surgery.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 170

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale