Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Kronik Farenjitli Hastalarda Psikolojik Boyutun Değerlendirilmesi
 

Kronik Farenjitli Hastalarda Psikolojik Boyutun Değerlendirilmesi

Topuz B., Özüer M.Z., Kara C. O., Ardıç F. N., Katırcıoğlu O.

Amaç: Kronik farenjitli hastalarda psikolojik boyutu değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Kronik farenjit tanısı konan 53 hastaya Türk standardizasyonu yapılmış Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri'nde bulunan hipokondri (Hs), depresyon (D) ve histeri (Hy) klinik alt testleri ve L,F,K olarak adlandırılan test alma tutumlarını değerlendiren testler uygulandı. Bulgular: Hem kadın hem de erkek hastalarda özellikle üst %5 güven sınırına yaklaştıkça konversiyon V profili oluştuğu görüldü. Hastalık süresi uzadıkça psikolojik komponentlerde dalgalanmalar saptandı; testlerdeki patolojik puanların eğitim durumu ile ters orantılı olduğu gözlendi. Sonuç: Kronik farenjitli hastaların özellikle hipokondri açısından dikkatli değerlendirilmeleri gerekir; uzun süreli şikayetleri (8-10 yıl) olanların psikiyatrik desteğe gereksinimi olabilir.

Evaluation of the PsychoIogical Component in Patients with Chronic Pharyngitis

Topuz B., Özüer M.Z., Kara C. O., Ardıç F. N., Katırcıoğlu O.

Objectives: To evaluate the psychological dimension in patients with chronic pharyngitis. Patients and Methods: Fifty-three patients with chronic pharyngitis were administered a battery of standardized psychological tesİs from Minnesota Multiphasic Personality Inventory, including hypochondria, depression, and hysteria, as well as three control tesİs including L, F, K. Results: Conversion V profile was observed as the upper 5% contidence limit was approached both in male and female patients. Fluctuations in the psychological components occurred as the disease duration increased and pathologic test scores were found inversely related to the education levels. Conclusion: Patients with chronic pharyngitis should be evaluated carefully especially for hypochondria and those whose symptoms persist for a long time (810 years) may need psychiatric help.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 179

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale