Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Açık Kavite Timpanoplasti
 

Açık Kavite Timpanoplasti

Kanlıkama M., Mumbuç S., Seğmen M.

Amaç: Kolesteatomlu kronik otitis media'da açık kanal timpanoplasti (AKT) tekniğini kolaylık, güvenlik, ameliyat hızı, kolesteatom eradikasyonu ve işitme sonuçları bakımından değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Açık kavite timpanoplasti tekniği ile ameliyat edilen 16 hastada (7 erkek, 9 kadın; yaş dağılımı 12-38) ameliyat bulguları, postoperatif dönem ve işitme sonuçları retrospektif olarak incelendi. Preoperatif ve postoperatif hava-kemik aralık değerleri yorumunda Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı. Bulgular: Ortalama iki ay içinde epitelizasyon tamamlandı. Olguların %50'sinde postoperatif havakemik aralığı 10 dB'nin altına indirildi. Hastaların hiçbirinde kanal stenozu, kolesteatom kalıntı veya rekürensi görülmedi. Sonuç: Enfeksiyon kontrolü ve rezidüel kolesteatomun önlenmesinde AKT başarılı bulundu; ancak işitme sonuçlarının intakt kanal duvar timpanoplastiden farklı olmadığı görüldü.

Canal Wall-Down Tympanoplasty

Kanlıkama M., Mumbuç S., Seğmen M.

Objectives: To evaluate canal wall-down tympanoplasty (CWDT) with regard to safety, operation time, eradication of cholesteatoma, and hearing in patients with chronic otitis media with cholesteatoma. Patients and Methods: Sixteen patients (7 males, 9 females; age range 12-38 years) who underwent CWDT were retrospectively reviewed. Operation findings, postoperative course, and hearing results were evaluated. Preoperative and postoperative air-bone gaps were compared using Wilcoxon matched twosample test. Results: Epithelization was completed in two months. Postoperative air-bone gaps deereaged belaw 10 dB in 50% of patiants. None of the patients exhibited any canal standsis, residual or recurrent cholesteatoma. Conclusion: Successful results were achieved with CWDT in controlling infectian and preventing residual cholesteatoma; however, hearing results did not differ from those of canal wall-up procedures.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 183

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale