Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » T3 Larenks Kanserlerinde Parsiyel Cerrahi
 

T3 Larenks Kanserlerinde Parsiyel Cerrahi

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Yıldırım G.

Amaç: Seçilmiş glottik, transglottik ve supraglottik T 3 tümörlerde parsiyel cerrahi tekniklerle alınan sonuçları değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Transglottik ve supraglottik tutulum gösteren T3 tümörlü dokuz erkek hastada (ort. yaş 40.6) parsiyel cerrahi teknikler uygulandı. Transglottik tutulumlu tümörlerde (n=7) iki seansıı açık Cevanşir ameliyatı, supraglottik tutulumlu tümörlerde genişletilmiş supraglottik larenjektomi (n=2) yapıldı. Bulgular: Genişletilmiş supraglottik larenjektomi bir hastada dil kökü rezeksiyonu, bir hastada da sağ aritenoidektomi ile birlikte yapıldı. Toplam beş hastada (%55.5) boyun metastazı görüldü. Sağ aritenaidekiemi yapılan ve boyun metaztazı saptanan bir hasta dışında, hiçbir hastaya postaperalif radyoterapi uygulanmadı. Hastaların hiçbirinde yutma ve dekanülman ile ilgili sorunlar yaşanmadı; lokal rekürens gelişmedi. Sonuç: Parsiyel cerrahi teknikler ile başarılı fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar

Partial Surgery İn T3 Laryngeal Tumors

Kuzdere M., Haliloğlu T., Varnalı Y., Yıldırım G.

Objectives: To evaluate results of partial surgery techniques in selected glottic, transglottic, and supraglottic T3 tumers of the larynx. Patients and Methods: We performed parti al surgery in nine male patients (mean age 40.6 years) having T3 laryngeal careinomas with transglottic and supraglottic involvement. Two-stage open Cevanşir's technique and extended supraglottic laryngectomy were performed in transglottic (n=7) and supraglottic (n=2) tumers, respectively. Results: Two patients undergoing extended supraglottic laryngectomy required resectian of the base of tongue and right arytenoidectomy, respectively. Neck metastasis was observed in five patients (%55.5). Postaperaliye radiotherapy was not required in all patients bui one who underwent right arytenoidectomy and had neck metastasis. None of the patients developed problems related to deglutition and decannulation. Local recurrences were not observed. Conclusion: We obtained successful functional and oncalogic results with partial procedures.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 187

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale