Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Servikal Lenf Bezlerinin Yüksek Çözünürlüklü U1trasonografi İle Değerlendirilmesi
 

Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Servikal Lenf Bezlerinin Yüksek Çözünürlüklü U1trasonografi İle Değerlendirilmesi

Yücetürk A.V., Tarhan S., Eğrilmez M., Göktan C.

Amaç: Ameliyat öncesi lenfadenomegali saptanan baş-boyun kanseri i hastalarda ultrasonografi (US) bulgularının hangilerinin malignite kriteri olarak değerlendirilebileceği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun kanseri tanısı ile eksizyonel cerrahi ve boyun diseksiyonu yapılan 21 hastada preoperatif olarak US ile belirlenen 90'1 malign, 30'u benign 120 lenf nodu, boyun diseksiyonu sonrasında histopatolojik olarak değerlendirildi. Lenf nodları boyut, şekil, santral hiperekojenik hilus ve hipoekoik korteks yönünden incelendi. Bulgular: Benign nodların çapı ortalama 13 mm, malign nodlarınki 17 mm bulundu (p>0.05). Benign nodlarda longitudinal/transvers çap oranı ikiden büyük olanlar %80, malign nodlarda %16 idi (p<0.001). Benign nodlarda geniş santral hiluslular %60, dar hiluslular %33, hilusu görülemeyenler %7 iken, malign nodlarda bu oranlar sırasıyla %7, %50 ve %43 bulundu (p<0.001). Benign nodlarda dar veya konsantrik genişlemiş korteks daha sık görülürken, malign nodlarda eksantrik ve konsantrik genişleme daha fazla sayıdaydı. Sonuç: Malignite lehine en değerli bulgular longitudinal/transvers çap oranının ikiden küçük olması, lenf nodu hilusunda ekojenitenin kaybı veya azalması, korteksin özellikle eksantrik genişlemesi olarak sayılabilir.

Assessment Of Cervical Lymph Nodes Using High-Resolution Ultrasonography İn Patients With Head-Neck Cancer

Yücetürk A.V., Tarhan S., Eğrilmez M., Göktan C.

Objectives: We investigated which of the ultrasonography findings of preoperative palpable Iymph nodes can be regarded as malignancy criteria in head and neck cancer patients. Patients and Methods: A total of 120 Iymph nodes (90 malignant, 30 benign) documented by preoperative ultrasonography in 21 head and neck cancer patients were evaluated histopathologically alter neck dissection. Lymph nodes were examined with regard to size, shape, central echogenic hilus and peripheral hypoechoic cortices. Results: The maan diameters of benign and malignant nodes were 13 mm and 17 mm, respectively (p>0.05). Eighty percent of the benign nodes and 16% of the malignant nodes exhibited a longitudinal/transverse diameter ratio of greater lhan two (p<0.001). Benign and malignant nodes showed a wide central hilus (60% vs 7%), a narrow hilus (33% vs 50%), and no hilus (7% vs 43%) (p<0.001). Narrow or concentric widening cortices were more frequent in the benign group, whereas eccentric or concentric widening cortices were predominant in the lalter. Conclusion: A longitudinal/transverse diameter ratio of smailer lhan two, decreased or no echogenicity of the hilus, and eccentric widening of the cortex seem to be instrumental parameters in determining ma- i lignancy of the palpable Iymph nodes.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 191

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale