Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Adenoid Doku Hacminin Östaki Tüp Fonksiyon Testine Etkisi
 

Adenoid Doku Hacminin Östaki Tüp Fonksiyon Testine Etkisi

Sarıkaya İ., Kayhan F. T., Özkul N., İşsever H.

Amaç: Östaki tüpünün mekanik ve ekstrensek olarak tıkanıklığına neden olan adenoid kitlesi hacminin östaki tüp fonksiyonunu nasıl etkilediği araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Sadece adenoidektomi veya beraberinde diğer cerrahi yöntemler (tonsillektomi, ventilasyon tüpü yerleştirilmesi) uygulanan 25 çocuğa (yaş ort. 6.7 yıl; yaş dağılımı 2-12 yıl) preoperatif ve postaperalif sekizinci haftada timpanogram, östaki tüp fonksiyon (ÖTF) testi yapıldı. Adenoid hacmi ile ameliyat öncesi ve sonrası kulak bulguları (otoskopi, timpanogram, ÖTF testi sonuçları) ki-kare testi ile istatistikselolarak karşılaştırıldı. Sonuçlar ÖTF testi bulgularına göre, (i) basınç -300 mmH2O'dan 0'a yükseldiyse iyileşme, (ii) 0'a yakın iken negatifleştiyse bozulma ya da (iii) değişmediyse aynı kalma şeklinde değerlendirildi. Bulgular: On iki olguda efüzyonlu otitis media, 18 olguda kronik tonsillit vardı. iki olguda mite alleriisi saptandı. Adenoid hacmi ortalaması 2 ml bulundu. Adenoid hacmi küçük (<1.1 ml) olan olgularda (n=2) üç kulakla iyileşme saptandı; bir kulakla sonuçlar değişmedi. Adenoid hacmi orta büyüklükte (n=7) (1.1 ml_ hacim_1.9 ml) olan dört kulakta iyileşme görüldü; 10 kulakla sonuçlar değişmedi. Adenoid hacmi büyük (> 1.9 ml) (n=16) olan 17 kulakta iyileşme gözlendi; 13 kulakla sonuçlar aynı iken, iki kulakıa kötüleşme görüldü. Adenoid hacminin östaki tüp fonksiyonunu anlamlı derecede etkilemediği görüldü (p>0.05). Fakat ventilasyon tüpü uygulananlarda, sadece adenoidektomi veya tonsillektomi uygulananlara göre östaki tüp fonksiyonunun daha iyi olduğu saptandı (p<0.005). Sonuç: Çalışmada adenoid hacminin ÖTF'ye direkt etkisi gösterilemedi.

The Effect Of Adenoid Volume On Eustachian Tube Function

Sarıkaya İ., Kayhan F. T., Özkul N., İşsever H.

Objectives: The effeel of extrinsic compressian of adenoid volume on the eustachian tu be function (ETF) and the resulting tube obstruction were studied. Design and Methods: Twenty-five children (mean age 6.7 years, range 2-12 years) undergoing adenoidectomy alone or with concomitant procedures (tonsillectoıtıy, ventilation tube insertion) were evaluated by tympanogram and ETF tesıs performed preoperatively and in the eighth postoperative week. Adenoid volumes were compared with ear findings from tympanograms and ETF tesıs. The results were evaluated as follows depending on the intratympanic pressures obtained in the ETF tesıs: (i) increase from -300 mmH2O to O as improvement, (ii) decrease from O mmH2O as deterioration, and (iii) no change. Statistical analyses were made using the chi-square test. Results: Otitis media with effusion was detected in 12 patients, chronic tonsillitis in 18 patients, and mite allergy in two patients. Mean adenoid volume was 2 mi. In patients with smail adenoid size «1.1 ml) (n=2), improvement was achieved in three ears, while no change was observed in one ear. Of those with middle adenoid size (n=7) (1.1 ml_ size_1.9 ml), improvement was seen in tour ears, while 10 ears remained unchanged. In patients with large adenoid size (n=16) the results were as follows: improvement in 17 ears, similar in 13 ears, and deterioration in two ears. The volume of adenoid tissue did not show any significant effeeı on ETF (p>0.05). However, compared with adenoidectomy or tonsillectomy alone, significant improvement in ETFwas found in patients undergoing adenoidectomy and ventilation tube insertion (p<0.005). Conclusion: A direct effect of adenoid volume on the eustachian tube function was not demonstrated.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 194

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale