Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Oral Kavite Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi
 

Oral Kavite Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi

Muhtar H., Işık A.Ü., Bahadır O., İmamoğlu M.

Amaç: Oral kavile kanserlerinde uyguladığımız cerrahi tedavileri ve sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: On dört hasta dil (n=7), ağız tabanı (n=2), mandibuler alveol us (n=4) ve bukkal mukoza (n=1) kanseri için ameliyat edildi. Dokuz hastada ek olarak aynı taraf radikal boyun diseksiyonu (RBD) ya da modifiye radikal boyun diseksiyonu (MRBD), iki hastada aynı taraf RBD ve karşı taraf supraomohyoid diseksiyon uygulandı. Yedi hasta postaperalif radyoterapi gördü. Mandibulektomi yapılan hastaların üçünde defekt titanyum plak ile rekonstrükte edildi. Yumuşak doku defektierinin onarımında üç hastada pektoralis majör myokutan flep, bir hastada alın flebi kullanıldı. Bulgular: Kompozit rezeksiyon yapılan iki hasta akciğer metastazı ve beyin metastazı sonucu postoperalif altıncı ve 12. ayda öldü. Diğer 12 hasta hastalıksız olarak yaşıyor. Sonuç: Oral kavitede yerleşmiş küçük tümörlerde intraoral rezeksiyon yeterlidir. Büyük tümörlerde cerrahi tedaviye boyun diseksiyonu da ilave edilmeli ve radyoterapi ile kombine edilmelidir. .

Surgical Treatment Of Oral Cavity Cancers

Muhtar H., Işık A.Ü., Bahadır O., İmamoğlu M.

Objectives: To evaluate surgical therapy and outcome in patients with oral cavity cancers. Patients and Methods: Fourteen patienis underwent surgery for cancers of the tongue (n=7), floor of mouth (n=2), mandibular alveolus (n=4), and buccal mucosa (n=1). In addition, radical neck dissection (RND) or modified RND of the involved side (n=9) and RND of the same side and supraomohyoid dissection of the opposite side (n=2) were performed. Postoperative radiotherapy was administered to seven patients. Reconstruction of the mandibulectomy patients (n=3) was made using titanium plate. Soft tissue defects were reconstructed using the pectoralis major myocutaneous flap (n=3) and forehead flap (n=1). Results: Twelve patients are alive, without any complications Two patients undergoing composile resection died of lung and brain metastases in the postoperaliye sixth and 12th months, respectively. Conclusion: Intraoral resectian seems adequate for smail tumors of the oral cavity. Enlarged tumors, however, may require neck dissection and postoperative radiotherapy.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 203

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale