Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Serbest Flep Uygulanan Olgularda Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
 

Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Serbest Flep Uygulanan Olgularda Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B.

Amaç: Baş boyun rekonstrüksiyonunda uyguladığımız mikrovasküler serbest fleplerin fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: ileri evre ağız içi (n=7) ve hipofarenks (n=5) tümörü olan 12 hastanın (4 kadın, 8 erkek; yaş dağılımı 37-63) rekonstrüksiyonunda radial ön kol serbest flep kullanıldı. On olgunun rekonstrüksiyonu, primer tümör rezeksiyonu ile aynı seansta yapıldı. iki olguda sekonder doku defekti onarıldı. Tüm olgular uygulanan rekonstrüksiyon tekniği, erken ve geç dönem gözlenen komplikasyonlar, yara iyileşmesi, flep canlılığı, oral beslenmeartikülasyon ve hastalıksız dönem yönünden değerlendirildi. Bulgular: Sadece bir hastada operasyon sonrası dördüncü günde tam flep kaybı meydana geldi. Ağız yolu ile beslenmeye başlama için geçen ortalama süre hipofarenks rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda 15 gün, ağız içi rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda 9.5 gündü. Ağız içi rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda artikülasyon ve yutkunma tatmin edici bulundu. Aynı seansta üç hastada ve ikinci seansta iki hastada şekil verilerek yapılan flep uygulaması ile üst sindirim yolunun rekonstrüksiyonu, erken ağız yolu ile beslenme ve başarılı bir defekt onarımı sağlandı. Dört hasta tümör nedeniyle kaybediidi; bir hasta tümörü ile yaşıyor. ikinci primer tumörü olan bir hasta dışında lokal nüks gelişmedi. Sonuç: Radial ön kol serbest flepler, ince, kıvrılabilir, güvenilir ve düşük morbiditeli olması nedeniyle, oral ve hipofarenks rekonstrüksiyonunda en iyi seçenektir.

Oncalogic and Funetional Results in Head and Neek Reeonstruction with Radial Forearın Free Flaps

Katırcıoğlu S., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B.

Objectives: To evaluate our functional and oncalogic results of microvascular free flaps in head and neck reconstruction. Patients and Methods: Radial forearm free flaps were used in the reconstruction of 12 patients (4 men, 8 women; age range 37 to 63 years) with advanced hypopharyngeal tumers (n=5) or oral cavity cancers (1)=7). Reconstruction was performed during the same session for primary tumor resectian in 10 patients; two patients underwent secondary reconstruction. Patients were evaluated with regard to reconstruction technique, earlyand Iate complications, wound healing, flap viability, oral feeQing and articulation, and disease-free survival. Results: Total flap lass occurred in onlyone patient on the postaperaliye forth day. Mean duralian for oral feeding was 15 days and 9.5 days in patients with hypopharyngeal and irıtraoral reconstruction, respectively. Articulation and deglutition were satisfactory in patients undergoing intraoral free flap reconstruction. Upper digestive tract reconstruction using designed radial forearm free flaps, performed immediately in three patients and at the second stage in two patients, provided earlyoral feeding and successful defect closure. Four patients died due to tumor-related complications. One patient is stili alive with his tumor. None of the patients had local recurrences except for one patient with anather primary tumor. Conclusion: Radial forearm free flap, which is thin, pliable, and reliable with law morbidity, appears ideal for intraoral and hypopharyngeal reconstructions.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 206

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale