Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » İşitme Yolları Gelişiminin İşitsel Beyin Sapı Yanıtları ile Değerlendirilmesi
 

İşitme Yolları Gelişiminin İşitsel Beyin Sapı Yanıtları ile Değerlendirilmesi

Hızalan İ., Erişen L., Irmak F., Yırcalı G.

Amaç: işitsel beyinsapı yanıtları (iBY) bulgularına dayanılarak, bebeklik ve çocukluk döneminde periferik ve santral işitme yollarının gelişimini değerlendirmek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Hiçbir kulak yakınması olmayan, otolojik muayeneleri ve timpanogramları normalolan ve yapılabilenlerde odyometrilerinde işitme eşiği normal bulunan 10 bebek (0-24 ay), 10 çocuk (25 ay ve üstü) toplam 20 olgunun 40 kulağında iBY kayıtları yapıldı. işitsel beyinsapı yanıtlarıgenel anestezi altında (n=17) ve uyanıkken (n=3) kaydedildi. Çalışmada, klik stimulus kullanılarak, 80 dB nHl'de elde edilen, birinci ve beşinci dalga ortalama mutlak latansları Student t-testi ile değerlendirildi. Bulgular: Bebek ve çocuk yaş gruplarında elde edilen birinci dalga mutlak latansları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05); ancak bebek grubunun beşinci dalga mutlak latansının, çocuk grubundakine göre anlamlı derecede uzun olduğu gözlendi (p<0.05). Sonuç: işitme yollarının periferik kısmının gelişiminin bebeklik döneminde tamamlanarak matür hale geldiği, ancak santral kısmının gelişiminin hala devam ettiği ve çocukluk döneminde tamamlandığı düşünüldü.

Evaluation of the Development of Auditory Pathways Using Auditory Brainstem Responses

Hızalan İ., Erişen L., Irmak F., Yırcalı G.

Objectives: To evaluate the development of peripheral and central auditory pathways in infants and children using auditory brainstem responses (ABA). Design and Methods: Auditory brainstem responses were studied in a total of 40 ears of 10 infants (0-24 months) and 10 children (25 months or older) who had no otologic complaints and normalotologic, acoustic impedance test and pure-tone audiometry (obtained when possible) findings. Aecordings were pertormed under general anesthesia (n=17) or in awake state (n=3). Averages of absolute latencies of waves i and V obtained using click stimulus at 80 dB nHl were evaluated using Student's t-test. Results: No statistically significant difference was found between the average absolute latencies of wave i obtained from infants and children (p>0.05); however, average absolute Iateney of wave V in infants was significantly longer ıhan that of children (p<0.05). Conclusion: it appears that the development of the peripheral part of the auditory pathways is completed during infancy, whereas that of the central part exhibits delayed maturation to be completed in childhood.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 212

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale