Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Timpanoplasti Sonrası Koklear Işitme Kayıpları
 

Timpanoplasti Sonrası Koklear Işitme Kayıpları

Özçelik T., Özgirgin O.N., Perçin A.K., Gürcan B.

Amaç: Timpanoplasti sonrasında koklear işitme düzeylerinde gözlenen olumsuz değişikliklerin nedenlerini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Timpanoplasti yapılan 100 hasta retrospektif olarak incelendi. 500-4000 Hz arasında ameliyat sonrası üçüncü ayda saptanan eşik değerler ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldı. Sonuçlar ameliyat öncesi değerlere yakın (10 dB içinde), hafif ve ciddi kayıp şeklinde sınıflandırıldı. Koklear işitme kaybı saptanan olguların ameliyat sırasında kaydedilen video filmleri incelendi. Bulgular: Seksen hastanın işitme değerleri değişmedi. On iki olguda bir veya iki frekans i içine alan 1025 dB arası orta derecede, sekiz olguda ise yüksek frekanslarda 25 dB'nin üzerinde kayıp saptandı. Orta kulaktaki patolojinin etken faktörleri olarak kemikçİk zincirinin ve labirentin durumu, turlama işlemi, patolojinin çıkarılış biçimi saptandı. Kolesteatom tarafından labirentin tutulduğu olgularda kortikosteroidler kullanılmıştı. Sonuç: Timpanoplasti sonrasında koklear tip işitme kayıpları nadir olmayan bir durumdur. Ameliyatların belgelenmesinin ameliyat sonrasında karşılaşılan işitme kayıplarının nedenlerinin değerlendirilmesinde önemli katkısı olacaktır.

Cachlear Hearing Lass Fallawing Chranic Ear Surgery

Özçelik T., Özgirgin O.N., Perçin A.K., Gürcan B.

Objectives: To evaluate factors inducing adverse changes in cochlear hearing thresholds following tympanoplasty. Patients and Methods: A retrospective study of 100 tympanoplasties was performed. E!one conduction thresholds were obtained using freqUencies between 500 to 4000 Hz before and three months alter surgery. Postoperative results were classified as preoperative range (within 10 dB), mild, and severe. Video recordings obtained during surgery from patients with postoperative hearing lass were examined. Results: Hearing did not change in 80 patients. Hearing lass was mild between 10-25 dB affecting one or two frequencies and severe at high frequencies above 25 dB in 12 and eight patients, respectively. The status of the ossicular chain and the labyrinth, drilling procedure, and the technique used in eliminating the lesion were the main factors responsible for the complications. Corticosteroids were used in patients with labyrinthine involvement by the cholesteatoma. Conclusion: Hearing lass see n especially in high frequencies is not an uncommon complication following tympanoplasty. Documentation obtained during operation will be instrumental in evaluating hearing losses encountered alter surgery.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 215

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale