Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Akut Solunum Sıkıntısı Yapan Kombine Larengopyosel ve Trakeotomisiz Tedavisi
 

Akut Solunum Sıkıntısı Yapan Kombine Larengopyosel ve Trakeotomisiz Tedavisi

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Özel S., Şahin O., Uzun C.

Enfekte larengosele larengopyosel denir ve oldukça nadir görülür. Özellikle internal komponenti olanlar, akut solunum yolu tıkanıklığına yol açabilir. Acil medikal tedavi ile, trakeotomiye gerek kalmayabilir. Bu makalede, kombine larengopyoselli 52 yaşında bir erkek hasta ve tedavisi sunulmuştur. Akut solunum sıkıntısı ve boyunda şişlik şikayetiyle başvuran hastaya, oksijen, intravenöz antibiyotik ve steroid tedavisi uygulandı. Bu tedavi sonucu, solunum sıkıntısı kısa sürede hafifledi, trakeotomi gerekmedi. Lezyon eksternal yaklaşımla çıkarıldı. Altı aylık izlemde, şu ana kadar herhangi bir nüks ve karsinom gelişimi saptanmadı.

A Combined Laryngopyocele Leading to Acute Respiratory Distress and İts Management without Tracheotomy

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Özel S., Şahin O., Uzun C.

An infected laryngocele, so-called laryngopyocele, is quite rare. The internal form, in particular, can cause acute airway obstruction. Urgent medical management can enable avaidance of tracheotomy. This report presents a 52-year-old male patient with combined laryngopyocele. He was urgently admitted for acute respiratory distress and an enlarged neck mass and administered oxygen, intravenous antibiotic and steroid therapy. Relief of respiratory distress was obtained, without the need for tracheotomy. The lesian was the n excised via the external approach. During a six-month follow-up, no recurrences or carcinoma occurrence have been detected.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 226

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale