Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Parafarenjeal Rabdomyom
 

Parafarenjeal Rabdomyom

Ömür M., Dadaş B., Kepekçi A.H., Ökçün E.

Rabdomyomun parafarenjeal bölgede yerleşimi nadirdir. Elli yaşında erkek hastada solda yumuşak damak ve tonsiliciunu mediale doğru iterek semptom veren bir parafarenjeal rabdomyom saptandı. Kitle transservikosubmaksiller yol kullanılarak çıkarıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme sonucu erişkin tip rabdomyom ile uyumlu bulundu. Hastanın dört yıllık takibinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

A Cage of Parapharyngeal Rhabdomyoma

Ömür M., Dadaş B., Kepekçi A.H., Ökçün E.

The local.ization of rhabdomyoma in the parapharyngeal space is rare. A cas e of parapharyngeal rhabdomyoma was encountered in a 50-year-old male patienl. The lesian encroached medially on the left side of the soft palate and the tonsil. The mass was removed using a transcervicosubmaxillary approach. Histopathological and immunohistochemical examinations were consistent with adult rhabdomyoma. A follaw-up forfour years was uneventful.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 230

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale