Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Pendred Sendromu
 

Pendred Sendromu

Cüreoğlu S., Topçu İ., Bahçeci M., Osma Ü., Tekin M., Akbulut N.

Pendred sendromu kretenizm ya da mental retardasyon olmaksızın, konjenital sensorinöral işitme kaybı ve guatrın birlikte olması biçiminde tanımlanır. Tanı perklorat boşaltma testi ile konur. Bu makalede doğuştan sağır ve dilsiz olan 14 ve 11 yaşlarında iki kızkardeşi sunduk. Büyük kardeş üç yıl önce guatr nedeniyle ameliyat edilmiş ve ameliyattan bir yıl sonra hipotiroidi ve guatr gelişmişti. Küçük kardeşte de guatr mevcuttu. Her iki hastanın da odyometrisinde, düşük frekanslarda rezidüel işitme ve yüksek frekanslarda total kayıp saptandı. Perklorat boşaltma testi, sırasıyla %51 ve %49 bulundu. Klinik ve laboratuvar bulgulara dayanılarak, olgulara Pendred sendromu tanısı kondu

Pendred' s Syndrome: Cage Report

Cüreoğlu S., Topçu İ., Bahçeci M., Osma Ü., Tekin M., Akbulut N.

Pendred's syndrome is defined as congenital sensorineural hearing loss and goiter without cretinism or mental retardation. This syndrome is diagnosed by the perchlorate discharge test. In this article, we presented two congenitally deaf and dumb sisters at the ages of 14 and 11 years. The former underwent surgery for goiter three years ago; however, she developed hypothyroidism and goiter a year later. The latter presented with goiter. Audiometric evaluation of both patients showed residual hearing in low frequencies and total hearing loss in high frequencies. Perchlorate discharge test results were 51% and 49%, respectively. Based on clinical and laboratory findings, a diagnosis of Pendred's syndrome was made.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 245

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale