Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Nekrotizan Otitis Eksternada Hiperbarik Oksijen Tedavisi
 

Nekrotizan Otitis Eksternada Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Haliloğlu T., Beysel Ş., Yıldırım G., Sümen G.

Nekrotizan otitis eksterna, dış kulak yolunda başlayıp kafa tabanı ve yumuşak dokulara uzanıp ölümcül komplikasyonlara neden olabilen nadir bir enfeksiyondur. Genellikle diyabetik ve immün sistemi zayıflamış hastalarda görülür. Elli altı yaşında tip i diyabetli erkek hastada kafa tabanına uzanıp kranyal siniri tutan nekrotizan otitis eksterna tanısı kondu. Hastaya medikal tedavi ile birlikte hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Tedavi süresince hastanın genel durumu düzeldi. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan kontrol incelemelerinde enfeksiyon yayııımının durduğu gözlendi. iki yıllık takip süresi içinde kranyal sinir felçleri kısmi düzelme gösterdi.

Hyperbaric Oxygen Therapy in Necrotizing External Otitis

Haliloğlu T., Beysel Ş., Yıldırım G., Sümen G.

Necrotizing external otitis is a rare infectian of the external auditery canal that can extend to the skull base and soft tissues, leading to fatal complications. It has a tendeney to occur in diabetic and immunocompromised patients. A fifty-six-year-old male patient with type i diabetes mellitus was diagnosed as having necrotizing external otitis with extension to the skull base and involvement of the cranial nerve. He was treated with both medical treatment and hyperbaric oxygen therapy, during which his general condition exhibited a marked improvement. Control computed tomography and magnetic resonance imaging studies showed ce ssatian of infectian spread. Within a two-year follow-up, his cranial nerve palsies improved partially.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 249

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale