Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Timpanoskleroz Gelişiminde Timpanik Membran Lamina Propriası İçine Olan Kanamanın Etkisi
 

Timpanoskleroz Gelişiminde Timpanik Membran Lamina Propriası İçine Olan Kanamanın Etkisi

Güney S., Küllü S., Düşmez D.

Amaç: Miringotomi sonrasında lamina propriaya olan kanamanın timpanoskleroz gelişmesinde rol oynayıp oynamadığı araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Yirmi adet yetişkin, sağlıklı, erkek albino tavşan rastgele seçilerek, kontrol ve deney gruplarına eşit sayıda bölündü. Kanamayı artırmak için deney grubundaki tavşanlara üç gün üst üste subkutanöz heparin uygulandı. Timpanik membranların herbirine toplam dört adet miringotomi uygulandı. Üç aydan sonra, hayvanların yaşamları sonlandırıldı ve doku takibi için temporal kemikleri çıkartıldı. Pars tensadan horizontal kesitler elde edildi. Her beş kesitin ilki hematoksileneozin ile boyandı. Timpanik membranların en çok kalınlaşmış bölümleri ölçüldü. Bulgular: Her iki grupta timpanik membran kalınlaşmaları benzerlik göstermekteydi. Histolojik olarak, örneklerin tümünde, yoğun, kollajence zengin, hiperplastik konnektif doku izlendi. Kontrol grubunda üç, deney grubunda iki olguda kemik benzeri yapılar görüldü. Sonuç: Timpanik membran tabakaları arasına olan kanamanın timpanoskleroz gelişimi üzerine direkt etkisinin olmadığı düşünüldü.

The Effect Of Hemorrhage Into The Lamina Propria Of The Tympanic Membrane Of The Development Of Tymanosclerosis

Güney S., Küllü S., Düşmez D.

Objectives: We investigated whether hemorrhage into the Iamina propria after myringotomy would play a role in the development of tympanosclerosis. Design and Methods: Twenty healthy, adult, male albino rabbits were randomly and equally divided into experimental and control groups. Subcutaneous heparin solution was administered to the experimental animals for three consecutive days to promote bleeding. A total of four myringotomies was performed in each tympanic membrane. After three months, the animals were sacrificed and the temporal bones were removed for tissue preparation. Horizontal sections of the whole pars tensa were obtained and the first of every five sections was stained with hematoxylin and eosin. The most thickened parts of tympanic membranes were measured. Results: Thickening of the tympanic membrane was similar in both groups. Histologically, densely packed collagen-rich hyperplastic connective tissue was observed in all specimens. Bone-like structures were identified in two and three tympanic membranes in the experimental and control groups, respectively. Conclusion: Hemorrhage into the Iayers of the tympanic membrane appears not to be directly related to the development of tympanosclerosis.

KBB İhtisas Dergisi 8-6 447

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale