Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » İşitme Kaybı Açısından Yüksek Riskli Yenidoğanlarda Tarama Testi Olarak Transient-Evoked Otoakustik...
 

İşitme Kaybı Açısından Yüksek Riskli Yenidoğanlarda Tarama Testi Olarak Transient-Evoked Otoakustik...

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Taş A., Devren M., Uzun C., Yağız R.

Amaç: Bu çalışmada işitme kaybı açısından yüksek riskli yenidoğanlarda işitme bozukluğunun saptanmasında transient-evoked otoakustik emisyon (TEOAE) ve beyin sapı uyarılı cevap odyometrisi (BERA) tarama testi olarak kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Otuz altı riskli yenidoğanın 72 kulağına TEOAE ve BERA iki aşamalı olarak, yenidoğan hastaneden taburcu edilmeden hemen önce ve 8-12. aylarında uygulandı. Testlerin sonuçları "yanıt var" (pass), "yanıt yok" (fail), duyarlılık, özgüllük, yalancı pozitiflik, yalancı negatiflik oranları ve test süreleri açısından değerlendirildi. Bulgular: TEOAE'de ilk testte 58 kulakta, son testte 62 kulakta "yanıt var" saptanırken, BERA ilk testte 61 kulakta, son testte 62 kulakta "yanıt var" saptandı. BERA testinde özgüllük ve duyarlılık oranları daha yüksek, TEOAE testinde yalancı pozitiflik oranı daha yüksek bulundu. BERA test süresinin TEOAE test süresinden daha uzun olduğu gözlendi (p=O.OO1). Sonuç: işitme kaybı açısından yüksek riskli yenidoğanlarda TEOAE ilk tarama testi olarak uygulanabilir. TEOAE'nin daha fazla yanlış pozitif sonuç verme özelliği de dikkate alınarak, otoakustik emisyon saptanmayan olgularda BERA testi yapılarak sonuçlar kesinleştirilebilir.

Comparison Between Transient-Evoked Otoaeoustie Emissions And Brain Stern Evoked Response Audiornetry ...

Karasalihoğlu A., Koten M., Adalı M.K., Taş A., Devren M., Uzun C., Yağız R.

Objectives: Transient-evoked otoacoustic emission (TEOAE) and brain stem evoked response audiometry (BERA) tests were performed as screening tests to determine hearing disorders in newborns at high risk for hearing loss and their findings were compared. Patients and Methods: TEOAE and BERA tests were applied to 72 ears of 36 high risk newborns in two stages, just before the newborns were discharged from the hospital, and between the 8th and 12th months. Pass, fail, sensitivity, specificity, false positive, and false negative rates, and the application time of both tests were evaluated. Results: Fifty-eight ears passed the first and 61 ears passed the last TEOAE tests, while 61 ears and 62 ears passed the first and last BERA tests, respectively. The specificity and sensitivity rates for BERA were higher than those of the TEOAE tests. TEOAE tests demonstrated higher false positive rates. The test period for BERA was significantly longer than that of TEOAE (p=O.OO1). Conclusion: TEOAE may be applied initially to newborns who are at high risk for hearing loss. Taking the higher false positive rate of the TEOAE test into account, newborns failing to yield otoacoustic emissions by the TEOAE test may be re-examined by the BERA test.

KBB İhtisas Dergisi 8-6 451

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale