Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Tip 1 Diabetes Mellitusun Sıçanlarda Kulak Zarı Perforasyonlarının Kapanması Üzerine Etkisi
 

Tip 1 Diabetes Mellitusun Sıçanlarda Kulak Zarı Perforasyonlarının Kapanması Üzerine Etkisi

Şenvar A., Çınar U., Seven H., Yavuz E., Vural Ç.

Amaç: Sıçanlarda deneyselolarak oluşturulan tip 1 diabetas mellitusun kulak zarı perforasyonlarının kapanması üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Otuz iki Wistar sıçanı, bir kontrol grubu (n=8) ve üç diyabetik gruba (herbiri 8 sıçan) ayrıldı. Sıçanlarda streptozotosin verilerek diyabet oluşturuldu. Tüm sıçanların kulak zarları eter anestezisi altında ameliyat mikreskobu kullanılarak perfore edildi. Bir diyabetik grupta tedavi uygulanmadı; diğerlerinde sırasıyla intraperitoneal ve topikal insülin tedavisi uygulandı. Ameliyat mikroskobu ile günlük otoskopik muayenelerle perforasyonların kapanma süreleri belirlendi. Sıçanlar 3, 5 ve 15. günlerde eter anestezisi altında öldürüldü ve kulak zarları histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Perforasyonun kapanma süresi, tedavi edilmeyen diyabetik grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede uzundu (5.6 gün ve 3.1 gün; p

The Effect Of Type 1 Diabetes Mellitus On The Clasing Of Rat Tympanic Membrane Perforatian

Şenvar A., Çınar U., Seven H., Yavuz E., Vural Ç.

Objectives: We investigated the effect of type 1 diabates melliltus on the healing of tympanic membrane perforations in rats. Design and Methods: A total of 32 Wistar rats were divided into four groups including one control (n=8) and three streptozotocin-induced diabetic groups, each having eight rats. Tympanic membrane perforations were induced in all rats under ether anesthesia. One diabetic group remained untreated, whereas two groups received intraperitoneal and topical insulin treatments, respectively. Perforations were examined daily by otomicroscopy and healing periods were determined. The rats were sacrificad under ether anesthesia on the third, fifth, and 15th days for histopathologic examination. Results: The maan healing duration in the untreated diabetic rats was significantly longer lhan that of the control rats (5.6 days vs 3.1 days; p
KBB İhtisas Dergisi 8-6 458

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale