Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Nazal Poliplerde Pürin Bazları Katabolizması İle Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişki
 

Nazal Poliplerde Pürin Bazları Katabolizması İle Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişki

Çokkeser Y., Kızılay A., Solmaz F., Uz E., Temel İ.

Amaç: Nazal poliplerde doku proliferasyonda görülen artmış DNA döngüsünün bir göstergesi olan ve pürin bazlarının katabolizmasını gerçekleştiren ksantin oksidaz (XO) aktivitesi ve bu enzimatik reaksiyon sonucunda oluşan ve hasar yapıcı serbest radikal ara ürünlerinin etkisiyle oluşabilecek lipid peroksidasyonu araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya nazal polip tanısı almış 16 hasta ve nazal polip dışındaki nedenlerle burun ameliyatı geçiren (konka rezeksiyonu, dakriosistorinostomi) 10 hasta alındı. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile alınan nazal polip dokuları ve kontrol mukozaları biyokimyasal analiz için homojenize edildi. Homojenatlarda hücre proliferasyonu ve DNA sentez/yıkım hızının bir göstergesi olarak kabul edilen XO aktivitesi ile lipid peroksidasyon u son ürünü olan malondialdehit (MDA) düzeyi araştırıldı. Bulgular: Polip dokusunda XO aktivitesi ve MDA düzeylerinde, normal mukozaya göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artış saptandı (p<0.05). Sonuç: Her iki parametredeki anlamlı artış, birbiriyle bağlantılı olarak poliplerde, doku döngüsünü ve bunun bir sonucu olarak da dokuda lipid peroksidasyonunu artırdığını gösterebilir.

The Relationship Between The Catabolism Of Purine Bases And Lipid Peroxidation İn Nasal Polyps

Çokkeser Y., Kızılay A., Solmaz F., Uz E., Temel İ.

Objectives: In a prospective design, we investigated xanthine oxidase (XO) activity, which is a marker of increased tissue DNA turn-over and catabolism of purine bases in the process of the tissue proliferation in nasal polyps, and lipid peroxidation, which occurs as a result of this enzymatic reaction, leading to the formatian of free radical side products. Materials and Methods: The study included patients with nasal polyps (n=16), and those who underwent nasal surgery (concha resectian and dacriocystorhinostomy) for diagnoses other lhan nasal polyps (n=10). Polyp tissues obtained by functional endoscopic sinus surgery and control specimens were homogenized for biochemical analyses. Xanthine oxidase, a marker of cel! proliferation and DNA metabolism, and malondialdehyde (MDA), the end product of lipid peroxidation, were measured in tissue homogenates. Results: Significantly increased XO activity and MDA levels were found in polyp tissues compared to control mucosa specimens (p<0.05). Conclusion: Statistical!y significant increases in both parameters may strongly suggest metabolic changes including increased tissue DNA turn-over and increased lipid peroxidation in polyp tissues.

KBB İhtisas Dergisi 8-6

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale