Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Endonazal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
 

Endonazal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

Kaplan Y., Ergür Ö., Kaplan A.

Amaç: Kronik dakriyosistitli olguların etyolojisinde en sık rol oynayan nazolakrimal kanal obstrüksiyonunu düzeltmede son yıllarda endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bu teknikle ameliyat edilen olgularda başarı oranını araştırdık. Hastalar ve Yöntemler: Kronik dakriyosistit tanısı alan ve endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler slikon tüp entübasyonu yöntemi ile ameliyat edilen 35 hastanın (23 kadın, 12 erkek; yaş dağılımı 20-55) 38 gözü retrospektif olarak incelendi. Silikon tüpler 6-8 ay süreyle yerinde bırakıldı. Ortalama izlem süresi 16.4 ay (dağılım 12-48 ay) idi. Bulgular: Nazolakrimal kanal 28 gözde (%73.6) açık, 10 gözde (%26.4) kapalı bulundu. Bu 10 gözdeki başarısızlık nedenleri sıklık sırasına göre, dört gözde (%10.5) yara iyileşme yerinde fibrozis gelişimi, iki gözde (%5.2) yetersiz kemik penceresi açılması, iki gözde (%5.2) siliken tüpün yerinden çıkması ve iki gözde (%5.2) enfeksiyon idi. Sonuç: Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomide başarı oranının artırılmasında teknikteki deneyim eksikliğinin giderilmesinin de katkısı olacağı sonucuna varıldı.

Results of Endoscopic İntranasal Dacryocystorhinostomy

Kaplan Y., Ergür Ö., Kaplan A.

Objectives: Endoscopic intranasal dacryocystorhinostomy has been widely used in the treatment of lasolacrimal duct obstruction which is commonly involved in the etiology of chronic dacryocystitis. In this study, we evaluated the success rate of this endoscopic procedure. Patients and Methods: Thirty-eight eyes of 35 patienIs (23 females, 12 males; age range 20 to 55 years) with chronic epiphora were treated by dacryocystorhinostomy combined with bicanalicular silican tube intubatian for lacrimal drainage. The silicone tubes were not removed for six to eight months. The mean follow-up period was 16.4 months (range 12 to 48 münIhs). Results: The nasolacrimal duct was found patent in 28 eyes (73.6%), and occluded in 10 eyes (26.4%). Failure resulted from extensive fibrotic proliferation at the surgical site in four eyes (10.5%), insufficient opening in the lacrimal bone in two eyes (5.2%), silicone tube rupture in two eyes (5.2%), and infectian at the surgery site in two eyes (5.2%). Conclusion: The success rate of endoscopic intranasal dacryocystorhinostomy can be increased by attaining a high extent of experience with this procedure.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:367-370

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale