Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Rinoplasti Hastalarının Bilgisayarla İzlemi İçin Bir Veritabanı Uygulaması: RHINONU
 

Rinoplasti Hastalarının Bilgisayarla İzlemi İçin Bir Veritabanı Uygulaması: RHINONU

Özturan O., Miman M.C., Akyıldız S.

Amaç: Nazal deformiteli olgulara yönelik çeşitli cerrahi tekniklerin uzun dönem karşılaştırılmalarında ameliyat öncesi ve ameliyat sırasındaki bulguların ve teknik ayrıntıların çok iyi kaydedilmesi gerekir. Bu çalışmada rinoplasti hastaları için geliştirilen bilgisayarlı hasta kayıt programı tanıtıldı ve uygulamasının değeri araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı'nda kullanılan bilgisayarlı hasta kayıt sistemi "RHINONU' yazılımı Delphi 4.0® (Borland Software Corp., ABD) uygulama programı ile hazırlandı. Toplam 227 olgunun bilgileri geriye ve ileriye dönük olarak işlendi. Bu program Temmuz 2001 'den itibaren de Internette ulusal kullanıma açıldı. Bulgular: işlevselliği denenerek olumlu sonuçlar alınan bu programın kendi içindeki düzeni sayesinde kullanıcı dostu oluşu, cerrahi gelişime uygunluğu ve etkinliği saptandı. Sonuç: Bu program, rinoplasti ile ilgilenen cerrahların özeleştiri yapmasına ve kendilerini geliştirmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, böyle bir kayıt sisteminin kullanımı ile rinoplasti konusunda kullanılan ifadelerde ortak ulusal bir terminoloji geliştirilebilir.

A Computerized Database Program for The Follow-Up of Rhinoplasty Patients: RHINONU

Özturan O., Miman M.C., Akyıldız S.

Objectives: It is essential to record preoperative and intraoperative findings and technical details for long-term comparisons of patients undergoing surgical treatment for nasal deformities. This study was designed to introduce a computerized patient record program prepared for rhinoplasty patients and to evaluate its use in clinical practice. Design and Methods: Retrospective and prospective records of 221 patients were entered in the computerized patient record program (RHINONU) developed recently in the ENT Department of Inonu University Medical Faculty. RHINONU was created using a database application program (Delphi 4.0®, Borland Software Corp., U.SA) This program was also released via the Internet in July 2001 to be freely used. Results: By its entire arrangement and af ter all functionality tests, RHINONU was found user-friendIy, effective, and compatible with improvements in surgical techniques. Conclusion: The use RHINONU may help the surgeons performing rhinoplasty procedures to improve themselves through self-Iearning. Furthermore, it may serve as a common patient-recording tool and help to establish a national terminology in this field.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:372-380

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale