Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Boyun Kitlelerinin Yerleşimlerine Göre İncelenmesi
 

Boyun Kitlelerinin Yerleşimlerine Göre İncelenmesi

Özdem C., Koç C., Arıkan O., Ünsal E.E.

Amaç: Bu çalışmada, özellikle malign patolojiler olmak üzere, boyun kitlelerinin yerleşimleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Boyunda kitle şikayetiyle başvuran 254 hasta (138 erkek, %55; 116 kadın, %45) etyolojilerine, patolojilerine ve yerleşimlerine göre incelendi. Yaş dağılımı 2 ile 86 arasındaydı (ort. yaş 40.8). Hastaların 37'si (%15) 16 yaş veya altındaydı. Bulgular: Neoplastik kitleler (n=122, %48) en sık görülen etyolojik nedeni oluşturmaktaydı. Boyun kitlelerinin en sık ön üçgende bulunduğu (%70) ve arka üçgen yerleşimli kitlelerin çoğunluğunun (%82) malign neoplastik olduğu görüldü. Sonuç: Boyun kitlelerinde en sık neden neoplastik kitlelerdir ve arka üçgende malign neoplastik kitleler daha fazla görülür.

Evaluation Of Neck Masses According To Their Localization

Özdem C., Koç C., Arıkan O., Ünsal E.E.

Objectives: To review neck masses, especially the malignant ones according to their localization. Patients and Methods: The study included 254 patients (138 males, 55%; 116 females, 45%; age range 2 to 86 years; mean age 40.8 years) with neck masses. The lesions were evaluated with regard to etiology, pathology, and localization. Fifteen percent of patients was at or below the age of 16 years. Results: Neoplastic processes accounted for the most common etiology (n=122, 48%). The anterior triangle was the primary site in 70% of masses. Malignant neoplasms were predominantly localized in the posterior triangle (82%). Conclusion: Neoplastic processes are the most common etiology in neck masses and the posteridr triangle is the most common site for malignant neoplasms.

KBB İhtisas Dergisi 8-6 475

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale