Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
 

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Dereköy S., Altuntaş A., Yılmaz M.D., Aktepe F., Aktepe O.

Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiositik nekrotizan lenfadenit) servikal lenfadenopati ve ateş ile seyreden benign karakterli bir hastalıktır. Klinik ve histopatolojik olarak sistemik lupus eritematosus ile karışabilir. Boynunun sol tarafında şişlik nedeniyle kliniğimize başvuran 26 yaşındaki kadın hastanın muayenesi ve tetkikleri sonucunda non-spesifik lenfadenit düşünülerek, parenteral antibiyotik tedavisi uygulandı. Hastanın semptom ve bulgularında düzelme olmaması nedeniyle, boyundaki lenf nodlarından alınan biyopsi sonucunda Kikuchi-Fujimoto hastalığı tanısı kondu. Hastanın izleminde üçüncü ay sonunda boyundaki palpabl lenf nodları kayboldu, sekiz aylık takibinde herhangi bir nüks görülmedi.

A Case Of Kikuchi-Fujumoto Disease

Dereköy S., Altuntaş A., Yılmaz M.D., Aktepe F., Aktepe O.

Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing Iymphadenitis) is a benign disease causing cervical Iymphadenopathy and fever. A twenty-six-year old female patient presented with a complaint of swelling on the left side of her neck. Physical examination findings and Iaboratery test results suggested non-specific Iymphadenitis and she was treated with parenteral antibiotic therapy. Upon no improvement in her signs and symptoms, a Iymph nede biopsy was performed from the neck, which revealed Kikuchi-Fujimoto disease. After the third month of her follow-up, palpable lymph nodes disappeared. No recurrences were observed during a follow-up period of eight months.

KBB İhtisas Dergisi 8-6 479

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale