Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiner Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sinfigrafik ...
 

Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiner Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sinfigrafik ...

Özdem C., Ercan İ., Kurtaran H., Özbek C., Aydın M., Arıkan O.K.

Amaç: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) sırasında sıklıkla yapılan maksiller sinüs ostium genişletmesinin ve sinüs mukozasına müdahalenin mukosilier klirens üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: On üç adet Yeni Zelanda türü erişkin beyaz tavşanın yedisinde sol sin üsleri n doğal ostiumu posteriora, allısında anteroinferiora doğru genişletildi. Diğer taraf kontrol grubu olarak bırakıldı. Ameliyattan üç hafta sonra müdahale yapılan maksiller sinüs ve kontrol maksiller sinüs içerisine Tc99m-DTPA aynı dozlarda verilerek sayaçta yarılanma ömürlerine bakıldı. Her iki maksiller sinüs klirens hızları objektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Cerrahi uygulanan grupta mukosiHer aktivite hızında azalma ve doğal ostiumdan sekresyonların nazal kayiteye geçişi yönünden anlamlı derecede farklılık saptandı (p<0.05). Ostiumun genişletilme yönleri arasında mukosilier klirens açısından anlamlı bir fark oluşmadı (p>0.05) Sonuç: Doğal ostium genişletmesine rutin olarak değil, ancak stenotik veya hastalık nedeniyle tıkalı olduğu durumlarda başvurulması gerektiği sonucuna varıldı.

Examination Of The Effed Of Endoscopic Sinus Surgery On The Mucociliary Clearaııee By Means Of Scintigraphy...

Özdem C., Ercan İ., Kurtaran H., Özbek C., Aydın M., Arıkan O.K.

Objectives: We evaluated maxillary sin us ostium expansion and the intervention to the sinus mucosa during functional endoscopic sinus surgery in terms of their effects on the mucociliary elearance. Design and Methods: Thirteen adult white New Zealand rabbits were assigned to two groups. Natural ostia of the left sinuses were expanded posteriorly and anteroinferiorly in seven and six rabbits, respectively. The right sinuses were left untreated as controls. Three weeks after the operation, Tc99m-DTPA was injected into all maxillary sinuses at the same doses and the halflife values were measured for comparison of the maxillary sinus elearance rates. Results: Compared with the controls, there was a significant decrease in the mucociliary activity rate and in the passage of secretions from the natural ostium to the nasal cavity (pO.O5). Conclusion: We concluded that expansion of the natural ostium should only be reserved for the presence of obstruction due to stenosis or disease.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 275

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale