Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Mersin İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kaybı Ve Etyolojik Yönden İncelenmesi
 

Mersin İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kaybı Ve Etyolojik Yönden İncelenmesi

Özcan H., Ünal M., Görür K.

Amaç: Mersin işitme Engelliler Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin işitme kaybı nedenlerini ve işitme kayıplarının derecelerini belirlemek. Olgular ve Yöntemler: Öğrenim gören 154 öğrencinin (87 erkek, 57 kız; ort. yaş 12; dağılım 7-20) öyküleri alınarak, KBB muayeneleri ve saf ses işitme testleri yapıldı. Bulgular: Kalıtım (%36), menenjit (%13) ve ateşli hastalıklar (%11) en sık görülen etyolojik nedenlerdi. Öğrencilerin ebeveynleri arasındaki akraba evliliği oranı%50 idi; bu oran Türkiye ortalamasından istatistiksel olarak yüksek bulundu (p=O.OOO). Öğrencilerin %85'inde çok ileri sensorinöral işitme kaybı saptandı. Sonuç: işitme kaybı etyolojisinde kalıtımsal faktörler ve enfeksiyon hastalıkları yüksek bir orana sahiptir. işitme engelli çocukların sayısının azalması için akraba evliliklerinin engellenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması gerekir.

Investigation Of Hearing Lass And İts Etiology İn Students Of Mersin School For The Deaf

Özcan H., Ünal M., Görür K.

Objectives: To determine the etiologic causes and extent of hearing loss in students of Mersin School for the Deaf. Subjects and Methods: The study included 154 students (87 males, 57 females; mean age 12 years; range 7 to 20 years). Histories were obtained and ENT examinations and pure-tone hearing tests were performed. Results: Heredity (36%), meningitis (13%), and febrile diseases (11%) were the most common causes in the etiology of hearing loss. Parental consanguinity was 50%, being statistically higher than the average in Turkey (p=O.OOO). Profound hearing loss was documented in 85% of the students. Conclusion: Hereditary factors and infectious diseases play an important role in the etiology of hearing loss. In order to reduce the number of deaf children, consanguinity should be prevented and primary health measures should be taken.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 295

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale