Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Bazı Nazal Spreylerin (Steroid Ve Deniz Suyu Preparat1arı) Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkisi
 

Bazı Nazal Spreylerin (Steroid Ve Deniz Suyu Preparat1arı) Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkisi

Özturan O., Miman M.C., Öncel S., Erdem T., Akarçay M.

Amaç: Sık kullanılan nazal topikal preparatların, sağlıklı gönüllülerde mukosiliyer klirens (MK) üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Yaş ortalaması 28.8 olan 120 gönüllüde (62 erkek, 58 kadın) bazal MK süreleri sakkarİn testiyle ölçüldü. Koruyucu madde olarak içeriğinde benzalkonyum klorür (BKK) bulunan iki nazal kortikosteroidli sprey, BKK içermeyen başka bir nazal kortikosteroidli sprey ve % 0.09 sodyum klorür çözeltisine eşdeğer steril izotonik deniz suyu preparatı 30'ar kişilik gruplarda, bir burun boşluğuna tek doz uygulandı. Yirmi beş dakika sonra aynı burun boşluğunda ölçülen MK süreleri ile bazal MK süreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Nazal kortikosteroidli spreylerin, BKK içersin (p<0.01) veya içermesin (p<0.05) MK'yl hızlandırdığı görüldü. Bu üç preparat arasında MK süresine etki yönünden fark saptanmadı (p>0.05). Deniz suyu preparatı ise MK'da değişikliğe yol açmadı (p>0.05). Sonuç: Klinikte sık kullanılan nazal spreyler MK süresine olumsuz akut bir etkiye sahip değildir; tek doz kullanım sonrası nazal kortikosteroidli preparatlar sağlıklı gönüllülerde MK süresini kısaltmaktadır. Deniz suyu preparatı ise MK süresini etkilememektedir.

The Effect Of Some Nasal Sprays (Steroid And Seawater Preparations) On Mucociliary Dearance

Özturan O., Miman M.C., Öncel S., Erdem T., Akarçay M.

Objectives: We examined the effect of commonly used nasal topical preparations on nasal mucociliary clearance (MC) in healthy yolunteafs. Design and Methods: Basal MC times were measured using a nasal saccharin test in 120 volunteers (62 males, 58 females; maan age 28.8 years). The subjects were lhan randamly assigned to tour nasal sprays: two corticosteroid sprays containing benzalkonium chloride (BKC) as a preservative addict; a corticosteroid spray without BKC, and sterile isotonic seawater equivalent to 0.09% NaCl. All sprays were administered to the same nasal cavity at a single dese and MC times measured 25 minules after the administration were compared with the basal values. Results: With (p<0.01) or without (p<0.05) BKC, all corticosteroid sprays decreased MC times significantly. No significant differences were found with regard to their acute effects on MC (p>0.05). Seawater preparation did not exert a significant effect on MC times (p>0.05). Conclusian: No deleterious effects of commonly used nasal sprays were found. The nasal MC times were shortened after single dose administration in healthy yolunteafs. Seawater preparation had neither deteriorating nar enhancing effect on MC.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 299

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale