Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Baş-Boyun Tümörlerinde Palpabl Olmayan Lenf Nodlarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografi Rehberliğinde...
 

Baş-Boyun Tümörlerinde Palpabl Olmayan Lenf Nodlarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografi Rehberliğinde...

Kıyak E., Başerer N., Altun M., Hafız G., Tenekeci N., Alatlı C.

Amaç: Çalışmamızda palpabl olmayan boyun lenf nodlarının değerlendirilmesinde ultrasonografi (US) eşliğinde ince iğne aspirasyonunun değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun tümörlü 23 hastada US ile saptanan 98 palpabl olmayan lenf noduna US eşliğinde ince iğne aspirasyonu yapıldı. Bulgular radikal boyun diseksiyonu sonrasında, histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: Palpabl olmayan boyun lenf nodlarında tek başına US'nin duyarlılığı %97, özgüllüğü %64, pozitif belirleme değeri %62, negatif belirleme değeri %97 idi. Ultrasonografi ile birlikte ince iğne aspirasyonunda özgüııük %96'ya yükseldi; duyarlılık, pozitif ve negatif belirleme değerleri sırasıyla %97, %94 ve %98 bulundu. Sonuç: Palpabl olmayan boyun lenf nodlarının değerlendirilmesinde US eşliğinde ince iğne aspirasyonu özgüllüğü anlamlı derecede artırmaktadır. Baş-boyun tümörlü ve klinik olarak lenf nodu saptanmayan olgularda, US ve US eşliğinde ince iğne aspirasyonunun birlikte rutin olarak uygulanması, boyun diseksiyonu kararını veya diseksiyon şeklini etkileyecektir.

Ultrasonography-Guided Fine Needıe Aspiration İn The Evaıuation Of Nonpalpable Iymph Nodes İn Head ...

Kıyak E., Başerer N., Altun M., Hafız G., Tenekeci N., Alatlı C.

Objectives: We evaluated the value of ultrasonography- (US) guided fine needle aspiration in nonpalpable Iymph nodes of the neck. Patients and Methods: Ultrasonography-guided fine needle aspiration was performed for 98 nonpalpable Iymph nodes in 23 patients with head and neck tumorso The patients the n underwent radical neck dissection_The-findings were compared with histopathologic results. Results: The sensitivity, specificity, positive, and negative predic.tive values of US alone were 97%, 64%, 62%, and 97%, respectively. Ultrasonographyguided fine needle aspiration increased specificity to 96%. Sensitivity, positive and negative predictive values were 97%, 94%, and 98%, respectively. Conclusion: The specificity of US-guided fine needie aspiration in nonpalpable Iymph nodes in the neck is significantly higher than that of US alone. Routine application of US and US-guided fine needie aspiration may influence the decision and the method of neck dissection in patients with head and neck tumors and nonpalpable Iymph nodes.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 307

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale