Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu
 

Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu

Keskin G., Aydın Ö., Müezzinoğlu B., Gürbüz Y.

Larenksin bazaloid yassı epitel hücreli karsinomu (YEHK), sıklıkla larenksin supraglottik bölümünü tutar. Lokal rekürens, bölgesel ve uzak metastaz oranı yüksektir ve agresif seyirlidir. Kırk altı yaşında bir erkek hastada direkt larengoskopide, solda suprahyoid ve infrahyoid epiglotun larenjeal yüzünü tutarak orta hattın karşısına geçen ve epiglot ucuna uzanan infiltratif karakterde lezyon izlendi. Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda bazaloid YEHK tanısı kondu ve kitle supraglottik horizontal larenjektomi ve iki taraflı fonksiyonel boyun diseksiyonu ile çıkarıldı. Ameliyat sonrası birinci yılını dolduran hastada lokal nüks, bölgesel ve uzak metastaz saptanmadı. Larenks örneğinin histopatolojik incelemesinde hafif pleomorfizm gösteren bazaloid karakterdeki hücrelerden oluşan, kordonlar ve adalar oluşturan, yer yer komedo benzeri nekroz alanları içeren tümör ve devamlılığında yüzey epiteli ile ilişkili YEHK alanları saptandı.

A Case Of Basaloid Squamous Cen Careinoma Of The Larynx

Keskin G., Aydın Ö., Müezzinoğlu B., Gürbüz Y.

Basaloid squamous cell carcinoma (SCC) usually involves the supraglottic area of the larynx. It has an aggressive course, with high rates of local recurrence, and regional and distant metastasis. We detected an infiltrative mass in the direct laryngoscopic examination of a 46-year-old male patient. The tumor was extending along the midline from the left and infrahyoid part of the laryngeal epiglottis to the tip of the epiglottis. Histopathologic examination of the biopsy specimen showed basaloid SEE. The mass was removed by supraglottic horizontal laryngectomy with bilateral functional neck dissection. No local recurrences, regional and distant metastases were detected within a year of follow-up. Histopathologically, the tumor was composed of mild pleomorphic basaloid cells forming cords, and of solid areas with occasional comedo-like necrosis, and a continuum of typical squamous cell carcinoma originating from the surface epithelium.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 326

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale